Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c39/1993 Sb.Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize

Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Účinnost od 01.01.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 5. května 1993

k zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize


Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví podle § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, zavádí Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize (dále jen "klasifikace MKN - 10"), a to s účinností od 1. ledna 1994.

Klasifikaci MKN - 10 vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky jako samostatnou publikaci. Klasifikace MKN - 10 je alfanumerická. Nahrazuje dosavadní Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize, která byla zavedena výnosem ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 4. října 1978 (byl uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR č. 10 z roku 1978).

Pomocí klasifikace MKN - 10 se vyjadřují a označují čtyřmístným, popř. vícemístným kódem (položkou, podpoložkou):

a) příčiny smrti,

b) povinně hlášená onemocnění,

c) důvody hospitalizace,

d) důvody poskytnutí ambulantních služeb a kontakt s nimi,

e) příčiny pracovní neschopnosti,

f) příčiny invalidity,

g) nemoci nebo stavy nebo povaha poranění a otrav a jiných následků vnějších příčin,

h) vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti,

i) faktory ovlivňující zdravotní stav, a to i v případech, kdy nebyla žádná diagnóza stanovena nebo vyšetřovaná osoba nebyla nemocná, poraněná nebo otrávená.

Třímístné kódy se použijí pouze tehdy, není-li vytvořen čtyřmístný nebo vícemístný kód.

Klasifikaci MKN - 10 je možné obdržet v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4; 120 55 Praha 2.


Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Nápravník v. r.

pověřen výkonem funkce

Přesunout nahoru