Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c37/1993 Sb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 37/1993
Platnost od 30.04.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, byly u něj uloženy od 1. března 1993 do 31. března 1993 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Vyšší kolektivní smlouva pro odvětví lesního hospodářství v České republice na rok 1993 uzavřená dne 10. 2. 1993

mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice - sekcí LH

a

Svazem zaměstnavatelů v lesním hospodářství České republiky.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 17. 2. 1993

mezi

Odborovým svazem chemie České republiky

a

Svazem chemického průmyslu České republiky.

3. Kolektivní smlouva na rok 1993 uzavřená dne 26. 2. 1993

mezi

Typografickou besedou, odborovým svazem zaměstnanců polygrafické výroby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

a

Svazem polygrafických podnikatelů.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 1993 uzavřená dne 11. 3. 1993

mezi

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

a

ATOK - Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

5. Kolektivní, smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 2. 3. 1993

mezi

Nezávislým odborovým svazem pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy

a

Českomoravskou potravinářskou unií.

6. Vyšší kolektivní smlouva uzavřená dne 9. 3. 1993

mezi

Nezávislým odborovým svazem pracovníků veřejné silniční dopravy Čech a Moravy

a

Svazem zaměstnavatelů v dopravě.

7. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 17. 3. 1993

mezi

Odborovým svazem pracovníků vydavatelství, nakladatelství a knižního obchodu

a

Svazem českých nakladatelů, vydavatelů a knihkupců.

8. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 15. 3. 1993

mezi

Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

a

Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a radiokomunikací.

Přesunout nahoru