Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c22/1993 Sb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 22/1993
Platnost od 25.02.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, byly u něj uloženy od 16. prosince 1992 do 31. ledna 1993 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 29. 12. 1992 mezi

Českomoravským odborovým svazem pracovníků služeb a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Svazem průmyslu druhotných surovin ČSFR.

2. II. dodatek ze dne 16. 11. 1992 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené dne 15. 1. 1992 ve znění I. dodatku uzavřeného dne 15. 4. 1992 mezi

Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu,
Českou komorou Odborového svazu pracovníků obchodu,
Moravskoslezskou komorou Odborového svazu pracovníků obchodu

a

Sdružením podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 11. 12. 1992 mezi

Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, sekcí průmyslu papíru a celulózy

a

Svazem průmyslu papíru a celulózy.

4. Dodatek č. 4 ze dne 14. 12. 1992 k vyšší kolektivní smlouvě uzavřené dne 2. 4. 1992 mezi

Nezávislým odborovým svazem pracovníků veřejné silniční dopravy Čech a Moravy

a

Svazem zaměstnavatelů v dopravě.

5. Dohoda ze dne 16. 12. 1992 o změnách a doplňcích kolektivní smlouvy vyššího stupně na léta 1992 - 1993 uzavřené dne 17. 1. 1992 pro odvětví porcelán mezi

Federálním odborovým svazem pracovníků sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 16. 12. 1992 pro odvětví zdravotní a užitkové keramiky mezi

Federálním odborovým svazem pracovníků sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

7. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 18. 12. 1992 mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Svazem zaměstnavatelů vodního hospodářství.

8. Vyšší kolektivní smlouva odvětví dřevařského, nábytkářského a spotřebního průmyslu na rok 1993 uzavřená dne 22. 12. 1992 mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

a

Unií zaměstnavatelských svazů - Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.

9. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 6. 1. 1993 mezi

Federálním odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu - Společenstvím těžařů ČR.

10. Dohoda ze dne 8. 1. 1993 o změnách a doplňcích kolektivní smlouvy vyššího stupně pro odvětví bižuterie uzavřené dne 17. 1. 1992 na léta 1992 - 1993 mezi

Federálním odborovým svazem pracovníků sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Svazem výrobců bižuterie.

11. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 11. 1. 1993 mezi

Federálním odborovým svazem pracovníků sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR s výjimkou členských organizací z odvětví zdravotní a užitkové keramiky a porcelánu.

12. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 21. 1. 1993 mezi

Českomoravským odborovým svazem pracovníků služeb

a

Českomoravským společenstvem místních veřejně prospěšných služeb.

13. Svazová kolektivní smlouva na rok 1993 uzavřená dne 18. 1. 1993 mezi

Odborovým svazem KOVO

a

Svazem průmyslu České republiky zastupujícím členy Odvětvového svazu hutnictví železa.

14. Svazová kolektivní smlouva na rok 1993 uzavřená dne 7. 1. 1993 mezi

Odborovým svazem KOVO

a

Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska.

15. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1993 uzavřená dne 7. 1. 1993 mezi

Odborovým svazem Stavba ČR

a

Stavebním cechem soukromých podnikatelů ČR.

Přesunout nahoru