Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c21/1993 Sb.Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup pro předkládání údajů účetní závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace

Částka 21/1993
Platnost od 19.02.1993
Účinnost od 19.02.1993
Zrušeno k 13.05.1994 (o2/c28/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí

vydalo podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, opatření č. j. 283/1381/1993 ze dne 8. ledna 1993, kterým se stanoví postup pro předkládání údajů účetní závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace.

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Opatření se současně vydává ve Finančním zpravodaji. Do doby zveřejnění lze do opatření nahlédnout na ministerstvu financí Letenská 15, Praha 1.

Ministerstvo financí vydalo podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, opatření č. j. 283/37 271/1993 ze dne 20. července 1993, kterým se doplňuje opatření ministerstva financí pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací č. j. 283/1 381/1993 ze dne 9. března 1993. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něj počínaje účetním obdobím roku 1993. Opatření se současně vydává ve Finančním zpravodaji. Do doby jeho uveřejnění lze do opatření nahlédnout na ministerstvu financí, Letenská 15, PSČ 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Přesunout nahoru