Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

Částka 27/1993
Platnost od 15.03.1993
Účinnost od 01.04.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Poslední změna: 12.09.2018 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Cílem návrhu je sjednocení pojmosloví a terminologie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.11.2017 pod číslem 371/2017 Sb. s účinností od 13.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a některé další zákony

Novela upravuje dílčí změny v oblasti civilního řízení sporného, reviduje úpravu dovolání, zasahuje do řízení nesporného. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.09.2017 pod číslem 296/2017 Sb. s účinností od 30.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Touto vyhláškou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. S ohledem na množství změn bylo přistoupeno k přípravě zcela nové vyhlášky, která nahradí doposud platnou vyhlášku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.06.2017 pod číslem 164/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Nová úprava umožňuje efektivně provádět posouzení individuálních nároků na státní podporu účastníků stavebního spoření, a to na stejné úrovni, jako je tomu v případě poskytování a vracení státního příspěvku u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 30.12.2016 pod číslem 461/2016 Sb. s účinností od 01.02.2017

Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů

Novela adaptuje národního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 297/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Zákon posiluje ochranu spotřebitele v oblasti, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů, zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele (spotřebitelských a hypotečních) a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.08.2016 pod číslem 258/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016

Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

Cílem návrh zákona je omezit administrativu spočívající v nutnosti žádat soud o souhlas při ukončení stavebního spoření nezletilých dětí ze strany jejich zákonných zástupců.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.04.2016 pod číslem 104/2016 Sb. s účinností od 06.04.2016