Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 85/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

Částka 24/1993
Platnost od 01.03.1993
Účinnost od 01.03.1993
Zrušeno k 01.01.2005 (587/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

85

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. ledna 1993,

kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě:


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, se mění takto:

1. V § 4 se slova "jen na základě doporučení (závěrů) lékařské komise3)" nahrazují slovy "pouze na základě posudku jím určeného lékaře".

Poznámka pod čarou č. 3 se vypouští.

2. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Organizace, v níž se vykonává civilní služba, je povinna zajistit občanu tuto službu vykonávajícímu bezplatné ubytování, poskytnout mu bezplatně pracovní oděv,4) stravu nejméně třikrát denně v hodnotě stravovací normy vojáka v základní službě, služné ve výši odpovídající služnému vojína v základní službě a příspěvek na ošacení ve výši 150 Kč. V případě služební cesty se občanu vykonávajícímu civilní službu poskytne částka na stravu ve výši stravovací normy vojáka v základní službě a příplatek ve výši 14,40 Kč na celý kalendářní den; netrvá-li služební cesta celý kalendářní den, tato částka se poměrně sníží.".

3. V § 7 odst. 2 se slova "lékařskou komisí" nahrazují slovy "jím určeným lékařem".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru