Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 76/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 21/1993
Platnost od 19.02.1993
Účinnost od 22.04.1992
Zrušeno k 08.02.1994 (56/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. dubna 1992 byl v Praze podepsán Dodatek k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 26. dubna 1991, vyhlášené sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí dne 16. prosince 1992 č. 576 Sb.

Dodatek vstoupil v platnost na základě svého článku 2 dnem 22. dubna 1992.

České znění Dodatku se vyhlašuje současně.

DODATEK

k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 26. dubna 1991

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Republiky Bělorusko se dohodly takto:

Článek 1

Každá smluvní strana poskytne zacházení podle doložky nejvyšších výhod výrobkům, pocházejícím z území druhé smluvní strany.

Zacházení podle doložky nejvyšších výhod se nebude vztahovat na:

a) výhody, poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům k usnadnění pohraničního styku;

b) výhody, které požívá některá ze smluvních stran v důsledku jejího členství v celní unii nebo v oblasti volného obchodu;

c) výhody, které poskytuje nebo bude poskytovat Republika Bělorusko subjektům bývalého SSSR.

Článek 2

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu.

Dáno v Praze 22. dubna 1992 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky: Ing. Lubomír Marták CSc. v. r.

Za vládu Republiky Bělorusko: N. A. Makajed v. r.

Přesunout nahoru