Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 61/1993 Sb.Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny

Částka 18/1993
Platnost od 03.02.1993
Účinnost od 03.02.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

61

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. února 1993

k provedení zákona o oddělení měny

Vláda nařizuje podle § 13 odst. 1 zákona č. 60/1993 Sb., o oddělení měny, (dále jen "zákon"):


§ 1

Měna České republiky se dnem 8. února 1993 odděluje od československé měny.

§ 2

(1) Výměna bankovek podléhajících okolkování (dále jen "bankovky") oprávněným osobám (§ 2 odst. 1 zákona) ve výměnných místech (§ 2 odst. 1 zákona) se provede ve dnech od 4. února do 7. února 1993. Cizincům (§ 3 odst. 1 zákona) se provede výměna v pobočkách České národní banky a ve vybraných pobočkách bank ve dnech od 7. února do 9. února 1993.

(2) Výměna bankovek právnickým osobám (§ 4 odst. 1 zákona) a fyzickým osobám - podnikatelům (§ 5 zákona) se provede v bankách ve dnech od 8. února do 9. února 1993. Dovolí-li to technické a provozní podmínky, mohou banky provádět výměnu bankovek právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům i dne 7. února 1993.

§ 3

Ode dne oddělení měny omezí banky výběry hotovostí z účtů u bank a z vkladních knížek,

a) provádí-li výběr oprávněná osoba nebo cizinec, na dobu nejdéle sedmi dnů;

b) provádí-li výběr částky nad 10 000 Kč právnická osoba, s výjimkou banky nebo organizační jednotky České pošty, s. p., nebo fyzická osoba - podnikatel, a nejedná se o výběr prostředků na mzdy, na dobu sedmi dnů.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Klaus v. r.
Místopředseda vlády a ministr financí:
Kočárník v. r.

Přesunout nahoru