Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 336/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky

Částka 85/1993
Platnost od 31.12.1993
Účinnost od 01.02.1994
Zrušeno k 01.10.1995 (117/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

336

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 1993,

kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky

Vláda nařizuje podle § 7 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, podle § 15 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb., a podle § 21 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.):


§ 1

(1) Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana,2) činí měsíčně

a) 1120 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1240 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c) 1500 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d) 1620 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let věku,

e) 1500 Kč u ostatních občanů.

(2) Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost,3) činí měsíčně

a) 660 Kč, jde-li o jednotlivce,

b) 860 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby,

c) 1060 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby,

d) 1260 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob.

§ 2

(1) Rodičovský příspěvek náležející podle zákona o rodičovském příspěvku4) činí 1500 Kč za každý kalendářní měsíc.

(2) Náleží-li rodičovský příspěvek jen po část kalendářního měsíce,5) činí jeho částka za jednotlivé kalendářní dny 50 Kč.

(3) Částka, kterou nesmí pro nárok na rodičovský příspěvek přesáhnout příjem z výdělečné činnosti bez odečtení daně, činí 1800 Kč měsíčně.6)

§ 3

(1) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle zákona o pěstounské péči7) činí za kalendářní měsíc

a) 1120 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1240 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c) 1500 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d) 1620 Kč, jde-li o dítě od 15 let do 26 let věku.

(2) Odměna pěstouna náležející podle zákona o pěstounské péči,8) a to i při společné pěstounské péči manželů, činí za každé svěřené dítě 750 Kč za kalendářní měsíc.

§ 4

(1) Rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna ve výši podle § 2 a 3 náleží poprvé za měsíc únor 1994.

(2) Částka stanovená v § 2 odst. 3 bude rozhodná pro posouzení příjmu z výdělečné činnosti poprvé za měsíc únor 1994.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1994.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.

2) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.

3) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.

4) § 7 odst. 1 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

5) § 7 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

6) § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

7) § 6 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb.

8) § 9 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., ve znění zákona č. 118/1992 Sb.

Přesunout nahoru