Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 335/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník

Částka 85/1993
Platnost od 31.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.01.1995 (265/1994 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

335

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 1993,

kterým se vydává celní sazebník

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:


§ 1

Ze zboží se vyměřuje clo podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze k tomuto nařízení.1)

§ 2

Pro zboží podpoložky 0806 10 15 - čerstvé stolní hrozny se stanoví sazba dovozního cla 0 %, pokud je propuštěno do celního režimu volného oběhu v období, které začíná 1. prosincem a končí 30. dubnem.


§ 3

Zrušují se:

1. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník,

2. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 603/1992 Sb., kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Místopředseda vlády a ministr financí:

v z. Ing. Klak v. r.

I. náměstek

Poznámky pod čarou

1) Celní sazebník se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydán jako zvláštní publikace SEVT, a. s. Praha).

Přesunout nahoru