Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 326/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie

Částka 82/1993
Platnost od 31.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

326

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1993,

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. Izrušeno

Čl. II

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. IIIzrušeno

Čl. IV

(1) Služební poměry příslušníků Federální železniční policie končí uplynutím dne 31. prosince 1993.

(2) Příslušníkům Federální železniční policie, kterým skončí služební poměr podle odstavce 1, náleží nároky souvisící se skončením služebního poměru, jako by jejich služební poměr skončil propuštěním podle ustanovení § 106 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky; to neplatí, pokud budou přijati do služebního poměru příslušníka Policie České republiky a tento služební poměr vznikne dne 1. ledna 1994.


Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994, s výjimkou čl. IV, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1993.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru