Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 310/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních

Částka 78/1993
Platnost od 23.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

310

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 10. prosince 1993

o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177a odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., po dohodě s ministerstvem zdravotnictví:


§ 1

Za poskytování sociální péče ve zdravotnickém zařízení hradí část nákladů:

a) občan ve výši 55 Kč denně,

b) příslušný okresní úřad1) ve výši 245 Kč denně za jednoho občana.

§ 2

(1) Úhrada podle § 1 písm. a) se nevyžaduje od občana mladšího 18 let.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 hradí příslušný okresní úřad1) část nákladů ve výši 300 Kč denně za jednoho občana.

§ 3

Úhrada podle § 1 písm. a) se nevyžaduje za dny pobytu občana mimo zdravotnické zařízení. Za den pobytu mimo zdravotnické zařízení se považuje den, kdy občan pobývá mimo zdravotnické zařízení a neodebral žádné jídlo.

§ 4

Úhrada podle § 1 nebo § 2 odst. 2 se platí měsíčně zdravotnickému zařízení, ve kterém je občan umístěn, a je splatná nejpozději do osmi dnů od konce kalendářního měsíce, za který náleží.

§ 5

Skončí-li poskytování sociální péče ve zdravotnickém zařízení v průběhu kalendářního měsíce a úhrada podle § 1 nebo § 2 odst. 2 byla již za celý tento měsíc zaplacena, vrátí zdravotnické zařízení úhradu za dny, kdy sociální péče nebyla poskytována. Podle předchozí věty se postupuje obdobně, byla-li úhrada podle § 1 písm. a) zaplacena i za dny pobytu občana mimo zdravotnické zařízení.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 44 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

Přesunout nahoru