Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 300/1993 Sb.Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb.

Částka 76/1993
Platnost od 17.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.07.2000 (62/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

300

VYHLÁŠKA

ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 29. listopadu,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

Dosavadní přílohy A, B, C, D, E, F a G se nahrazují novými přílohami A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.


Příloha A/I k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu

ČÁST I - neautomatické licence

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
ROSTLINNÉ VÝROBKY
0808 10 31 až 89jablka čerstvá - pouze z ES15 000tuna
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2612 10uranové rudy a jejich koncentráty1tuna
2844 10 00uran přírodní (vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce)1tuna
2844 20uran obohacený (vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce)1tuna
2844 50 00vyhořelé (ozářené) palivové články (kazety, soubory)1kusy
8401 30 00nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety, soubory), týká se i těch palivových článků obsahujících palivo vyrobené z uranu vytěženého v C Ï R za účelem jejich výroby5kusy
2701černé uhlí, brikety, bulety ap. tuhá paliva vyrobená z černého uhlí:
- černé uhlí vhodné pro koksování300 000tuna
- černé uhlí energetické1 200 000tuna
2702hnědé uhlí500 000tuna
ODPADY PAPÍRU
4707 10 00sběrový papír50 000tuna
4707 20 00
4707 30 10
4707 30 90
4707 90 10
4707 90 90

Příloha A/II k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
0102 90 05 až 79ostatní živý hovězí dobytektuna
0103 91 10ostatní živý vepřový dobytek do 50 kg (domácí)tuna
0103 92 11ostatní živý vepřový dobytek nad 50 kg (domácí)tuna
0103 92 19
0104 10 30živé ovce a jehňata ostatnítuna
0104 10 80
0105 91 00kohouti a slepice živétuna
201hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazenétuna
202
203vepřové maso čerstvé, chlazené i zmrazenétuna
0204 10 00 ažskopové a jehněčí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazenétuna
0204 43 90
207maso a jedlé droby drůbeže a čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazenétuna
0209 00 11vepřové sádlo a slaninatuna
0209 00 19
0209 00 30
210maso a droby solené, nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobůtuna
401mléko a smetana nezahuštěná ani neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidlatuna
402mléko a smetana zahuštěná nebo obsahující přídavek cukru nebo jiných sladideltuna
0403 10jogurtytuna
0405 00máslotuna
406sýry (bez tvarohu)tuna
0407 00 30skořápková vejce čerstvá z domácí drůbežekusy
408ptačí vejce, bez skořápek, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, tvarované, zmrazené nebo jinak konzervované, též s příd. cukru nebo jiných sladideltuna
0701 90 10brambory k výrobě škrobutuna
0701 90 59rané brambory od 16. 5. do 30. 6.tuna
0701 90 90brambory ostatnítuna
0707 00 90nakládačky a malé nakládací okurčičky od 1. 7. do 31. 8.tuna
0806 10vinné hrozny čerstvétuna
0808 10 31 až 89jablka čerstvátuna
0809 10 00meruňky od 15. 7. do 11. 8.tuna
1001pšenice a sourežtuna
1002 00 00žitotuna
1003 00ječmentuna
1004 00 00ovestuna
1101 00 00pšeničná mouka nebo mouka ze souržituna
1105mouka, krupice, vločky, granule a pelety z brambortuna
1108škrob a inulintuna
1205 00 90semena řepky ostatnítuna
1206 00 91semena slunečnice ostatnítuna
1206 00 99
1212 91 10cukrová řepa čerstvátuna
1512 11 10slunečnicový olejtuna
1512 11 91
1512 19 10
1512 19 91
1514řepkový olej nebo hořčičný olej a jejich frakce též rafinované, ale chemicky neupravenétuna
1516tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakcetuna
1517margariny; směsi nebo přípravky pokrmových živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejůtuna
1701třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharozatuna
1702 30 až 1702 40glukoza, glukozový sirup a isoglukozatuna
1703melasatuna
1902 11 00 až 1902 30těstovinytuna
2105 00zmrzlina, eskymo a pod. výrobkykg
2202nealkoholické nápojehl
2204víno z čerstvých hroznůhl
2207etylalkohol nad 80 % alkoholuhl
2208etylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80 % vol; destiláty, likéry a ost. lihové nápoje, složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojůhl
TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
2402doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražekkusy
2403ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák, tabákové výtažky a trestikg
NEROSTNÁ PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE
2704 00koks a polokokstuna
2709 00ropatuna
2710 00 27 až 39benziny automobilovétuna
Střední olejetuna
2710 00 41určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku)
2710 00 45určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
Pro jiné účelytuna
Kerosen:
2710 00 51palivo pro tryskové motorytuna
2710 00 55ostatní
2710 00 59motorová nafta a ostatní
Těžké oleje (plynové oleje)
2710 00 61určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku)tuna
2710 00 65určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 61
2710 00 69pro jiné účely
Topné oleje
2710 00 71určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku)tuna
2710 00 72určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 71
Pro jiné účely
2710 00 74s obsahem síry nepřesahujícím 1 % hmotnostituna
2710 00 76s obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 2 % hmotnosti
2710 00 77s obsahem síry převyšujícím 2 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 2, 8 % hmotnosti
2710 00 78s obsahem síry převyšujícím 2,8 % hmotnosti
Mazací oleje, ostatní oleje
2710 00 81určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku)
2710 00 83určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 81
2710 00 85určené k vytváření směsí (ve smyslu doplňkové poznámky č. 6 ke kapitole
27 celního sazebníku)
Pro jiné účelytuna
2710 00 94používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní olejetis. t
2710 00 98ostatní mazací oleje a ostatní oleje
2711 11 00zemní plyn zkapalněný
2711 21 00zemní plyn v plynném stavutis. m3
2716 00 00elektrická energieMWh
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ
2815 11 00hydroxid sodný pevný (tuhý)tuna
2815 12 00hydroxid sodný tekutý (ve vodném roztoku)tuna
2815 20 10hydroxid draselný tuhý (pevný)tuna
2815 20 90hydroxid draselný tekutý (ve vodném roztoku)tuna
3102 10 10močovina obsahující více než 40 % hmotnosti dusíku v suchém bezvodém produktutuna
3102 10 90močovina ostatnítuna
3102 30ledek amonný (dusičnan amonný)tuna
3102 40ledek amonno-vápenatýtuna
3105 20minerální nebo chem. hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslíktuna
3505 10dextriny a jiné modifikované škrobytuna
ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
7201 10 11Surové železotuna
7201 10 19
7201 10 30
7201 20 00
7202 11 20Ferroslitinytuna
7202 11 80
7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7204Železné ocelové odpady vč. přetavených a šrottuna
7404 00Odpady měděné, hliníkové a olověnétuna
7602 00
7802 00
7207Předvalkytuna
7218
7224
PLOCHÉ VÝROBKY
7208 11 00Svitky za tepla válcovanétuna
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 30 00
7208 31 00Plechy za tepla válcovanétuna
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 91
7208 41 00
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 91
7211 11 00
7211 21 00
7225 20 20
7225 20 90
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7226 99 20
7226 99 80
7208 32 10Příčně dělené svitky za tepla válcovanétuna
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 42 10
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7209 11 00Plechy a svitky za studena válcovanétuna
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7225 50 10
7225 50 90
7226 92 10
7209 12 10„Elektrické“ svitky a plechytuna
7209 13 10
7209 14 10
7209 22 10
7209 23 10
7209 24 10
7209 32 10
7209 33 10
7209 34 10
7209 42 10
7209 43 10
7209 44 10
7225 10 91
7225 10 99
7226 10 10
7226 10 30
7210 31 10Pozinkované plechytuna
7210 31 90
7210 39 10
7210 39 90
7210 41 10
7210 41 90
7210 49 10
7210 49 90
7212 21 11
7212 21 19
7212 29 11
7212 29 19
7212 30 11
7212 30 19
7208 90 10Ostatní pokovené a potažené plechytuna
7208 90 90
7209 90 10
7209 90 90
7210 20 10
7210 20 90
7210 50 10
7210 50 90
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 39
7210 70 90
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7210 90 90
7211 90 11
7211 90 19
7212 40 91
7212 40 93
7212 50 31
7212 50 39
7212 50 51
7212 50 59
7212 60 11
7212 60 19
7212 60 93
7212 60 99
7225 90 10
7225 90 90
7210 11 10Pocínované plechytuna
7210 11 90
7210 12 11
7210 12 19
7210 12 90
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 10 93
7212 40 10
7211 12 10Páska za tepla válcovanátuna
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7220 11 00
7220 12 00
7226 20 20
7226 20 80
7226 91 10
7226 91 90
7219 21 11Ploché výrobky z nerezavějící ocelituna
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7219 90 91
7219 90 99
7220 20 10
7220 90 11
7211 30 31Studená páska (klasická, elektrická, pokovená, ostatní) pod 500 mmtuna
7211 30 39
7211 30 50
7211 30 90
7211 41 95
7211 41 99
7211 49 91
7211 49 99
7211 90 90
7212 10 99
7212 21 90
7212 29 90
7212 30 90
7212 40 95
7212 40 98
7212 50 71
7212 50 73
7212 50 75
7212 50 85
7212 50 91
7212 50 93
7212 50 97
7212 50 98
7220 20 31
7220 20 39
7220 20 51
7220 20 59
7220 20 91
7220 20 99
7220 90 19
7220 90 31
7220 90 39
7220 90 90
7226 10 91
7226 10 99
7226 92 91
7226 92 99
DLOUHÉ VÝROBKY
7216 10 00Profilová oceltuna
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 98
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7222 40 93
7222 40 99
7228 70 10
7228 70 31
7228 70 99
7228 80 10
7228 80 90
7213 10 00Válcovaný dráttuna
7213 20 00
7213 31 10
7213 31 90
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70
7214 20 00Betonářská ocel v tyčíchtuna
7214 10 00Tyčová oceltuna
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 31
7214 40 39
7214 40 90
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7215 90 90
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 30 51
7222 30 59
7222 30 91
7222 30 99
7228 10 10
7228 10 30
7228 10 50
7228 10 90
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 20 60
7228 30 20
7228 30 40
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 40 10
7228 40 90
7228 60 10
7228 60 81
7228 60 89
7215 10 00Tažená loupaná, broušená oceltuna
7215 20 10
7215 20 90
7215 30 00
7215 40 00
7222 20 11
7222 20 19
7222 20 21
7222 20 29
7222 20 31
7222 20 39
7222 20 81
7222 20 89
7228 50 20
7228 50 40
7228 50 61
7228 50 69
7228 50 70
7228 50 89
7228 70 91
7217 11 10Tažený dráttuna
7217 11 91
7217 11 99
7217 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 00
7217 29 00
7217 31 00
7217 32 00
7217 33 00
7217 39 00
7223 00 11
7223 00 19
7223 00 91
7223 00 99
7229 10 00
7229 20 00
7229 90 10
7229 90 50
7229 90 90
7216 60 11Profily vyrobené z plochých výrobkůtuna
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 97
7222 40 91
7301 10 00Štětovnicetuna
7302 10 31Kolejnice a příslušenství používané pro železniční svršektuna
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
TRUBKY
7304 10 10Bezešvé trubkytuna
7304 10 30
7304 10 90
7304 20 10
7304 20 91
7304 20 99
7304 31 10
7304 31 91
7304 31 99
7304 39 10
7304 39 20
7304 39 30
7304 39 51
7304 39 59
7304 39 91
7304 39 93
7304 39 99
7304 41 10
7304 41 90
7304 49 10
7304 49 30
7304 49 91
7304 49 99
7304 51 11
7304 51 19
7304 51 30
7304 51 91
7304 51 99
7304 59 10
7304 59 31
7304 59 39
7304 59 50
7304 59 91
7304 59 93
7304 59 99
7304 90 10
7304 90 90
7305 11 00Ostatní trouby a trubky nad vnější průměr 406,6 mmtuna
7305 12 00
7305 19 00
7305 20 10
7305 20 90
7305 31 00
7305 39 00
7305 90 00
7306 10 11Jiné trouby a trubky a duté profily (svařované, nýtované, spojované sponou nebo podobně uzavírané)tuna
7306 10 19
7306 10 90
7306 20 00
7306 30 10
7306 30 21
7306 30 29
7306 30 51
7306 30 59
7306 30 71
7306 30 78
7306 30 90
7306 40 10
7306 40 91
7306 40 99
7306 50 10
7306 50 91
7306 50 99
7306 60 10
7306 60 31
7306 60 39
7306 60 90
7306 90 00
NEROSTNÉ SUROVINY
2523 29 00šedý cementtuna
PLASTY A VÝROBKY Z NICH
3904polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních hodnotách (PVC)tuna

Příloha B/I k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu se stanoveným množstevním omezením

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY
0102 90 05živý hovězí dobytek do 300 kg12 500tuna
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51jalovice a býci75 000tuna
0102 90 59
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 61krávy5 000tuna
0102 90 69
0103 91 10živý vepřový dobytek do 50 kg2 000tuna
0103 92 11živý vepřový dobytek nad 50 kg15 000tuna
0103 92 19
0201hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené15 000tuna
0202
0203vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené10 000tuna
0207 10 11 až 0207 10 19kuřata a kuřecí díly30 000tuna
0207 39 11 až 0207 39 25
0207 21
0207 41 10 až 0207 41 71
0402sušené a kondenzované mléko70 000tuna
ROSTLINNÉ VÝROBKY
1001 10 00pšenice150 000tuna
1001 90 99
1002 00 00žito150 000tuna
1003 00 90ječmen (jiný než k setí)100 000tuna
1004 00 00oves40 000tuna
1005 90 00kukuřice ostatní10 000tuna
1101 00 00pšeničná mouka nebo mouka ze sourži30 000tuna
1104obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, drcená ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), obilné klíčky celé, drcené, ve vločkách nebo mleté5 000tuna
1107slad180 000tuna
1205 00 90semena řepky ostatní20 000tuna
1206 00 91slunečnicová semena ostatní10 000tuna
1206 00 99
1210chmel10 000tuna
VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU, NÁPOJE A LIHOVÉ TEKUTINY
1703melasa30 000tuna
2201 10 minerální vody
z toho: IDA
Korunní
Mattoni kyselka
Ondrášovka
390 000hl
130 000hl
60 000hl
130 000hl
70 000hl
2207ethylalkohol nedenatur. s měrným alkoholometrickým titrem 80 % vol nebo více; ethylalkohol a destiláty denatur. s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem20 000hl
2302otruby, vedlejší mlýnské výrobky a jiné zbytky, též aglomerované výrobky ve tvaru válečků, kuliček a v pod. tvarech po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin10 000tuna
2304 00 00pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování rostlinných tuků nebo olejů150 000tuna
2305 00 00
2306
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2505přírodní písky, štěrkopísky, oblázky vč. oblázků drcených1 300 000tuna
2507 00kaolin, kvalita Sedlec Ia45 000tuna
2517 10štěrk, lámaný nebo drcený kámen s výjimkou drceného vápence5 050 000tuna
2521 00 00vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna a mikromletých vápenců200 000tuna
2523 29 00cement šedý1 920 000tuna
2523 90 90
2620 20 00olověné odpady a olověný šrot4 000tuna
7802 00
2620 30 00měděné odpady a měděný šrot24 600tuna
7404 00
2620 40 00hliníkové odpady a hliníkový šrot16 000tuna
7602 00
2701černé uhlí energetické800 000tuna
2701černé uhlí koksovatelné3 000 000tuna
2702hnědé uhlí, též aglomerované6 000 000tuna
2704 00koks z hutních koksoven850 000tuna
2704 00koks z báňských koksoven1 050 000tuna
2710 00 27 až 2710 00 39automobilový benzin75 000tuna
Střední oleje70 000tuna
2710 00 41 určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku)
2710 00 45určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
2710 00 51palivo pro tryskové motory
2710 00 55ostatní
Těžké oleje300 000tuna
2710 00 61určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku)
2710 00 65určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 61
2710 00 69pro jiné účely
2710 00 71určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku)
2710 00 72určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2720 00 71
2710 00 74s obsahem síry nepřesahujícím 1 % hmotnosti
2710 00 76s obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 2 % hmotnosti
2710 00 77s obsahem síry převyšujícím 2 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 2,8 % hmotnosti
2710 00 78s obsahem síry převyšujícím 2,8 % hmotnosti
2716 00 00elektrická energie1 830 000MWh
HNOJIVA
3102 10 10močovina80 000tuna
3102 10 90
3102 40ledek amonno-vápenatý300 000tuna
SUROVÉ KŮŽE A USNĚ
4101 10surové kůže hovězí5 000tuna
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30 10
4101 30 90
4102surové kůže ovčí a jehněčí2 000tuna
4103 90 00surové kůže vepřové2 000tuna
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY
4401 10 00palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobně)115 000m3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné do 3 % kůry35 000m3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné nad 3 % kůry275 000m3
4403 20 00sloupy dřevěné surové30 000m3
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 90
4403 20 00vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté400 000m3
4403 91 00vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté400 000m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 90
4403 20 00výřezy průmyslové jehličnaté324 000m3
4403 91 00výřezy průmyslové listnaté45 000m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 90
4407 10paletové přířezy432 000m3
4407 91
4407 92
4407 99
4407 10řezivo jehličnaté neopracované973 000m3
4407 91řezivo listnaté neopracované60 000m3
4407 92
4407 99
OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ
7201surové železo a ocel v ingotech nebo jiných základních tvarech100 000tuna
7206
7204železné a ocelové odpady vč. přetavených a šrot700 000tuna
Válcovaný materiál celkem3 350 000tuna
z toho:
PLOCHÉ VÝROBKY
7208 11 00Svitky za tepla válcované
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 20 20
7225 30 00
7208 31 00Plechy za tepla válcované
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 91
7208 41 00
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 91
7211 11 00
7211 21 00
7225 40 70
7225 40 90
7208 32 10Příčně dělené svitky za tepla válcované
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 42 10
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7209 11 00Plechy a svitky za studena válcované
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7209 12 10„Elektrické“ svitky a plechy
7209 13 10
7209 14 10
7209 22 10
7209 23 10
7209 24 10
7209 32 10
7209 33 10
7209 34 10
7209 42 10
7209 43 10
7209 44 10
7210 31 10Pozinkované plechy
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7208 90 10Ostatní pokovené a potažené plechy
7209 90 10
7210 11 10
7210 20 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7211 90 11
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7210 12 11Pocínované plechy
7210 12 19
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 40 10
7212 40 91
7211 12 10Páska za tepla válcovaná
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 10 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
7219 21 11Ploché výrobky z nerezavějící a ostatní legované oceli
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7220 20 10
7220 90 11
7225 10 91
7225 10 99
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10
7226 10 30
7226 20 80
7226 92 10
7226 99 80
DLOUHÉ VÝROBKY
7207 19 31Profilová ocel
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7213 10 00Válcovaný drát
7213 20 00
7213 31 10
7213 31 90
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70
7214 20 00Betonářská ocel
7207 19 11Tyčová ocel
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 31
7214 40 39
7214 40 90
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7218 90 50
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7224 90 31
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 40
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00Štětovnice
7302 10 31Kolejnice
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
7207 11 11Polotovary
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 90
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 90
7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 08
7224 90 15
Ocelové trubky celkem550 000tuna
z toho:
7304trouby, trubky a duté profily bezešvé ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
7305ostatní trouby a trubky
7306jiné trouby, trubky a duté profily např. svařované, nýtované, spojované sponou nebo pod. uzavírané ze železa nebo oceli

Příloha B/II k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
0510 00mukóza surová, mražená a sušenátuna
0510 00pankreas vepřovátuna
POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
1701cukrtuna
URANOVÉ RUDY A ODPADY
2612 10uranové rudy a jejich koncentrátytuna
2844 10 00uran přírodní a obohacenýtuna
2844 20
8401 30 00nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety, soubory)kusy
2620 11 00zinkové odpady a zinkový šrot vč. kamínkůtuna
7902 00 00
ODVĚTVÍ FARMACEUTICKÝCH A CHEMICKÝCH VÝROBKŮ
2710 00 59motorová naftatuna
3003léky
3004
3006 60chemické antikoncepční přípravky založené na hormonech nebo spermicidech
3105 20NPK (hnojivo)tuna
DRAHÉ KOVY
7102diamanty, též opracované, ale nemontované, nezasazenéctm
7106stříbro (vč. zlaceného a platin. stříbra), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7108zlato (vč. platinového zlata), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7109 00 00obecné kovy nebo stříbro, plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
7110platina surová nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7111 00 00obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
STROJE, PŘÍSTROJE A NÁŘADÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
8432 10pluhykusy
8432 29 10půdní rozrývače, kultivátory s připevněnými nástrojikusy
8432 29 30bránykusy
8432 40rozmetadla chlévské mrvykusy
8433 20žací stroje lištové a rotačníkusy
Zemědělské traktorykusy
8701 90 21(typ Z 5211, 5245, 3320, 3340, 5213, 5243)
8701 90 25(typ Z 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, 4320, 4340, 5320, 5340, 6320, 6340)
8701 90 31(typ Z 8520, 8540, 9520, 9540)
8701 90 35(typ 10520, 10540 - plánovaná výroba od r. 1994)
NÁSTROJE A PŘÍSTROJE
9201 až 9202hudební nástrojekusy
9204 až 9205
UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI
9704 00 00poštovní známky, kolky, otisky poštovních razítek, obálky prvního dne, poštovní celiny apod. výrobky, orazítkované nebo neorazítkované, avšak nemající výplatní hodnotu v zemi určení; pouze: sbírky filatelistické hodnotykusy
9705 00 00sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické (antropologické), historické (umělecko-historické), archeologické, paleontologické, etnografické, numismatické hodnotykusy
9706 00 00starožitnosti starší 100 letkusy

Příloha C k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu do určitých zemí nebo skupin zemí

ČÁST I - TEXTILNÍ ZBOŽÍ

státčíslo kateg.položka cel. sazeb.název zbožíměrná jednotka
ESx)25208 11 10bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyly a jiné síťoviny, úzké tkaninykg
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
ES25208 59 00
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
ES25212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex5811 00 00xx)
ex6308 00 00xx)
ES2A5208 31 00z toho jiné než nebělené nebo bělené tkaninykg
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
ES2A5209 52 00
5209 59 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex5811 00 00
ex6308 00 00
ES35512 11 00tkaniny ze syntetických vláken (diskontinuitních nebo odpadových) jiné než úzké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně froté tkanin) a žinylkové tkaninykg
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
ES35513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
ES35515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
ES35803 90 30
ex5905 00 70
ex6308 00 00
ES46105 10 00košile, T-shirts, lehké roláky, tílka a polokošile, pulovry (jiné než vlněné nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty apod., pletené nebo háčkovanékusy
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10
ES56101 10 90pulovry, svetry, vesty, tvinsety, kardigany, noční kabátky a svetry (jiné než saka a blazery), anoraky, větrovky apod., pletené nebo háčkovanékusy
6101 20 90
6101 30 90
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
ES66203 41 10pánské nebo chlapecké tkané jezdecké kalhoty, šortky, jiné než koupací, kalhoty (vč. kalhot pro volný čas), dámské nebo dívčí tkané kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny, bavlny nebo umělých vláken, dolní část teplákových souprav s podšívkou, jiné než u kat. 16 nebo 29, z bavlny nebo umělých vlákenkusy
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
ES76106 10 00dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, blůzy i pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vlákenkusy
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
ES86205 10 00pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vlákenkusy
6205 20 00
6205 30 00
ES95802 11 00froté ručníkovina apod., froté tkaniny z bavlny, toal. a kuch. prádlo, jiné než pletené nebo háčkovanékg
5802 19 00
ex6302 60 00
ES126115 12 00punčochové kalhoty, ponožky, punčochy, podkolenky apod., pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žílypáry
6115 19 10
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00
ES156202 11 00dámské nebo dívčí tkané svrchníky, pláště do deště aj., pláštěnky nebo peleriny, saka a blazery z vlny, bavlny nebo umělých vláken (jiné než oděvy z kat. 21)kusy
ex6202 12 10
ex6202 12 90
ex6202 13 10
ex6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
ES156210 30 00
ES166203 11 00pánské nebo chlapecké šaty (obleky) a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken, kromě lyžařských oděvů, pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou z bavlny nebo umělých vlákenkusy
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31
ES176203 31 00pánská nebo chlapecká saka a blazery, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vlákenkusy
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19
ES206302 21 00lůžkoviny, jiné než pletené nebo háčkovanékg
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90
ES246107 21 00pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky pletené nebo háčkovanékusy
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
ex6107 99 00
6108 31 10dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky pletené nebo háčkované
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 00
6108 92 00
6108 99 10
ES266104 41 00dámské nebo dívčí šaty z vlny, bavlny nebo umělých vlákenkusy
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
ES325801 10 00tkaniny vlasové a žinylkové (jiné než bavlněné froté tkaniny nebo úzké tkaniny) a vpichov. textilie z vlny, bavlny nebo umělých vláken, bavlněný manšestrkg
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5802 20 00
5802 30 00
ES365408 10 00tkaniny z nekonečných umělých vláken jiné než tkaniny na pneumatiky z kat. 114kg
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex5811 00 00
ex5905 00 70
ES396302 51 10stolní prádlo, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než froté ručníkoviny nebo podobné bavlněné froté tkaninykg
6302 51 90
6302 53 90
ex6302 59 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90
ex6302 99 00
ES766203 22 10pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkovanékg
6203 23 10
6203 29 11dámské nebo dívčí zástěry, pracovní pláště a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
ES766204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
ES905607 41 00motouzy, šňůry, provazy, lana ze syntetických vláken, spletená či nikolivkg
5607 49 11
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
ES1106306 41 00tkané nafukovací matracekg
6306 49 00
ES1175309 11 11lněné nebo ramiové tkaninykg
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 31
5905 00 39
ES1186302 29 10stolní prádlo, toaletní a kuchyňské prádlo ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkovanékg
6302 39 10
6302 39 30
6302 52 00
ex6302 59 00
6302 92 00
ex6302 99 00
Norsko16201-6204vesty a saka, blazery, anoraky apod., parkasy, komplety a kostýmy z tkaného materiálu pro muže, ženy a dětikusy
6211
Norsko26203-6204kalhoty, overaly apod. kromě plavek a krátkých kalhot z tkaného materiálu pro muže, ženy a dětikusy
6211
Norsko76302 10ložní prádlo pletené i tkanékg
6302 21
6302 22
6302 29
6302 31
6302 39
státčíslo kateg.položka cel. sazeb.název zbožíměrná jednotka
USA4105112vlněné tkaniny (s obsahem vlny 36 % a více)m2
USA4336203vlněná pánská a chlapecká saka (s obsahem vlny 36 % a více)tucty
USA4356202vlněné dámské a dívčí pláště (s obsahem vlny 36 % a více)tucty
USA4436203vlněné pánské a chlapecké obleky (s obsahem vlny 36 % a více)kusy
USA6245515tkaniny z umělých vláken (s obsahem vlny od 15 do 35 %)m2

Poznámka: licence nejsou vyžadovány v souladu s novou textilní dohodou s USA na řádně označené zásilky obchodních vzorků oceněné na 250 US dolarů nebo méně.

státčíslo kateg.položka cel. sazeb.název zbožíměrná jednotka
Kanada56203 41kalhoty, overalykusy
6203 42
6203 43
6203 49
Kanada3a6203 11obleky, saka, blazerykusy
6203 12
6203 19
6203 31
6203 32
6203 33
6203 39
Kanada31a5111 11česané vlněné tkaniny (s obsahem vlny 17 % a více)kg
5111 19
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5515 13
5515 22
5515 92
Kanada42a6302 60bavlněné froté ručníky a podobné výrobkykg

ČÁST II - ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ŽIVÁ ZVÍŘATA A MASO

ES 0104 10 30ovce, jehňata a kozy živé tuna
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
ES 204skopové nebo kozí maso
čerstvé, chlazené nebo zmrazené
tuna

x) ES Evropské společenství: SRN, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko.

xx) ex něco z výrobků zařazených pod uvedené číslo.

Příloha D k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

Část I - Zvlášť nebezpečné jedy, omamné látky, psychotropní látky, prekursory a pomocné chemické látky
Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
1211 90 80Rostliny, části rostlin, semena, plody;kg
pouze:
- koka - list (1)
- konopí (1)
1302 19 99Ostatní rostlinné šťávy a výtažky;kg
pouze:
- koncentrát z tobolek a slámy máku (1)
- pryskyřice z konopí (1)
2524 00 80Krocidolit (6)kg
2804 70 00Fosfor (bílý, žlutý) (2)kg
2804 80 00Arsen (2)kg
2811 19 00Ostatní anorganické kyseliny;kg
pouze:
- selenovodík (2)
2811 29 90Ostatní anorganické sloučeniny nekovů;kg
pouze:
- oxid seleničitý (2)
2812 90 00Ostatní halogenidy a halogenidoxidy nekovů;kg
pouze:
- tetrajoddifosfan (2)
2825 90 50Oxid rtuťnatý (6)kg
2827 39 00Chlorid rtuťný (kalomel) (6)kg
2830 90 19Sirník amonný (vč. kyselého) (6)kg
2830 90 90Polysulfit amonný (6)kg
2833 29 70Sírany olova (6)kg
2836 70 00Uhličitan olovnatý (6)kg
2842 90 10Soli, podvojné soli nebo komplexní soli kyseliny seleničité nebo telluričité;kg
pouze:
- seleničitan sodný (2)
- telluričitany (2)
2842 90 90- selenan sodný (2)
2843 90 90Ostatní sloučeniny, amalgamy drahých kovů;kg
pouze:
- oxid osmičelý (2)
2845 90 10Tetradeuteromethanol (2)kg
2848 10 00Fosfidy mědi (2)kg
2848 90 00Fosfidy jiných kovů nebo nekovů;kg
pouze:
- fosfidy (2)
- fosforovodík (2)
2850 00Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou také karbidy č. 2849;kg
pouze:
- pentaboran (2)
- arsenovodík (2)
2851 00 90Bromkyan (2)kg
2851 00 90Jodkyan (2)kg
2902 20Benzen (6)kg
2903 14 00Tetrachlormethan (6)kg
2903 15 001,2 - dichlorethan (6)kg
2903 21 00Vinylchlorid (6)kg
2903 22 00Trichlorethylen (6)kg
2903 23 00Tetrachlorethylen (6)kg
2903 30 311,2 - dibromethan (6)kg
2903 30 33Methylbromid (2)kg
2903 30 90Methyljodid (6)kg
2903 59 00Aldrin (6)kg
Chlordan (6)kg
Heptachlor (6)kg
Camphechlor (toxafen) (6)kg
2903 62 00Hexachlorbenzen a DDT;kg
pouze:
- Hexachlorbenzen (2)
- DDT (2)
2903 69 00Polychlorované bifenyly, terfenyly, polybromované bifenyly (6)kg
2904 20Deriváty uhlovodíků obsahující pouze nitro - nebo nitroso skupinukg
2905 11 00Methanol (methylalkohol) (2)kg
2905 39 10Hexylenglykol (5)kg
2905 50Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty acyklických alkoholů;kg
pouze:
- ethylchlorvynol (alvinol, normosan) (3)
2908 10 90Pentachlorfenol (6)kg
2908 90 00Ostatní halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů;kg
pouze:
- 2,4 - dinitrofenol (2)
- 2,4 - dinitrofenolát sodný (2)
- 4,6 - dinitro-okresol (DNOK) (2)
2908 90 00Dinoseb (2)kg
2909 11 00Diethylether (5)kg
2909 19 00Bis (chlormethyl) ether (6)kg
2909 30 90Nitrofen (6)kg
2910 10 00Ethylenoxid (oxiran) (2)kg
2910 30 00Epichlorhydrin (6)kg
2910 90 00Ostatní epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlánkovým kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty;kg
pouze:
- endrin (2)
- dieldrin (2)
2913 00 00O-nitrobenzaldehyd (6)kg
2914 12 00Methylethylketon (5)kg
2914 301-phenyl-2-propanon (4)kg
2914 61 003,4 - methylendioxyfenyl-2-propanol (4)kg
2915 24 00Acetanhydrid (5)kg
2915 39 90Ostatní estery kyseliny octové;kg
pouze:
- dinoseb acetate (2)
2915 90 80Ostatní nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo- nebo nitrosoderivátykg
pouze:
- fluoroctan sodný (2)
- kyselina fluoroctová (2)
- těkavé estery kys. bromoctové (methyl-, ethyl-, propyl- a butylbromacetát) (6)
2918 13 00Soli a estery kyseliny vinné;kg
pouze:
- vínan antimonyldraselný (2)
2919 00 90Ost. fosfor. estery a jejich soli; včetně laktofosfátů, jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty;kg
pouze:
- tris (o-kresyl) fosfát (2)
- dichlorvos (2)
- heptenophos (2)
- mevinphos (2)
- tris-(2,3-dibrompropyl) fosfát (6)
2920 10 00Thiofosforečné estery a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty;kg
pouze:
- bromophos-ethyl (2)
- parathion (2)
- parathion-methyl (2)
2920 90Ostatní estery ostatních anorganických kyselin (vyjma estery halogenvodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty;kg
pouze:
- sulfotep (2)
- dimethylsulfát (6)
2921 19 90Ostatní acyklické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli;kg
pouze:
- methylbis (2-chlorethyl) amin (2)
- tris (2-chlorethyl) amin (2)
- N-nitrosodimenthylamin (6)
2921 44 00Tilidin (1)kg
2921 45 002-naftylamin (6)kg
2921 49 90Ostatní aromatické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli;kg
pouze:
- PCE (3)
- amfetamin (3)
- dexamfetamin (3)
- levamfetamin (3)
- levometamfetamin (3)
- metamfetamin (3)
- metamfetamin racemát (3)
- benzfetamin (3)
- fentermin (3)
- SPA (lefetamin) (3)
- fenkamfamin (3)
- mefenorex (3)
- ethylamfetamin (3)
- 4-aminobifenyl (6)
2921 51 90Benzidin (6)kg
3,3 - dichlorbenzidin (6)
2922 19 00Ostatní aminoalkoholy, jejich ethery a estery, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce; jejich soli;kg
pouze:
- acethylmethadol (1)
- alfacetylmethadol (1)
- alfamethadol (1)
- betacetylmethadol (1)
- betamethadol (1)
- cathin (3)
- dimepmeptanol (1)
- noracylmethadol (1)
- dextropropoxyfen (1)
2922 22 00N-Hydroxy MDA (3)kg
2922 22 00N-Ethyl MDA (3)kg
2922 29 00Ostatní aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí;kg
pouze:
- STP, DOM (3)
- DOB (3)
- DMA (3)
- PMA (3)
- TMA (3)
- DOET (3)
2922 30 00Aminoaldehydy, aminoketony a aminochinony, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce; jejich soli;kg
pouze:
- isomethadon (1)
- methadon (1)
- normethadon (1)
- amfepramon (3)
2922 49 50Kyselina anthranilová (5)kg
2922 50 00Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a jiné aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí;kg
pouze:
- dimenoxadol (1)
2923 90 00Ostatní kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a jiné fosfoaminolipidy;kg
pouze:
- benzyltrimethylamonium chlorid (2)
2924 10 00Acyklické amidy (včetně acyklických karbamátů) a jejich deriváty; jejich soli;kg
pouze:
- fluoracetamid (2)
- monocrotophos (2)
- phosphamidon (2)
- meprobamát (3)
- amid kyseliny monojodooctové (2)
2924 29 40Kyselina N - acetylantranilová (4)kg
2924 29 90Ostatní sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí;kg
pouze:
- diampromid (1)
- etinamát (3)
2926 10 00Akrylonitril (6)kg
2926 90 10Acetonkyanhydrin (2)kg
2926 90 90Ostatní sloučeniny s nitrilovou funkcí;kg
pouze:
- benzaldehydkyanhydrin (2)
- butyronitril (2)
- 3-chlorakrylonitril (2)
- 4-chlorbutyronitril (2)
- 3-chlorpropionitril (2)
- kyanacetamid (2)
- malonitril (2)
- propionitril (2)
- ethylester kyseliny kyanmravenčí (2)
- methylester kyseliny kyanmravenčí (2)
- methadon-meziprodukt (1)
- fenproporex (3)
- brombenzylkyanid (2)
- 2-chlorbenzylidenmalonomitril (2)
- tetrakyanoethylen (2)
- flucythrinate (2)
2927 00 00Diazomethan (6)kg
2928 00 00Fenylhydrazin (6)kg
2930 90 80Ostatní organické sloučeniny síry;kg
pouze:
- benzylrhodanid (2)
- ethyltrhodanid (2)
- N-fenylthiomočovina (2)
- bis (2 chlorethyl) sulfit (2)
- 4 chlorfenyldiazothiomočovina (2)
- alfa-naftylthiomočovina (2)
- tetramethylendisulfotetramin (2)
- aldicabr (2)
- disulfoton (2)
- fenamiphos (2)
- methamidophos (2)
- nethomyl (2)
- omethoate (2)
- oxamyl (2)
- phorate (2)
- propetamphos (2)
- thiofanox (2)
- thiokarbonyltetrachlorid (2)
2931 00 80Ostatní organicko-anorganické sloučeniny;kg
pouze:
- trialkylolovičité soli (2)
- pentakarbonyl železa (2)
- rtuti alkylsloučeniny (2)
- tetraethylolovo (2)
- tetraisopropylfosforamid (2)
- tetrakarbonyl niklu (2)
- tetramethylolovo (2)
- fonofos (2)
- bis-tributylcinoxid (2)
- alkoxylalkyl a aryl-sloučeniny rtuti (6)
- organické sloučeniny cínu (6)
2932 19 00Carbosulfan (2)kg
Furathiocarb (2)
2932 29Ostatní laktony;kg
pouze:
- brodifacoum (2)
- beta-propiolakton (6)
2932 90 71Safrol (4)kg
2932 90 73Isosafrol (4)kg
2932 90 75Piperonal (4)kg
2932 90 773,4-methylendioxyphenyl-2-propanol (4)kg
2932 90 77MDA (methylendioxyamfetamin) (3)kg
2932 90 79MMDA, MDMA (3)kg
2932 90 793,4-methylendioxyphenylpropan-2-propanon (4)kg
2932 90 90Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy);kg
pouze:
- carbofuran (2)
- DMHP (3)
- paramexyl (3)
2933 39 80Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyridinový kruh (hydrogenovaný nebo nehydrogenovaný);kg
pouze:
- 2-amino-3-nitropyridin (2)
- 2-amino-5-nitropyridin (2)
- allylprodin (1)
- alfaprodin (1)
- acetyl-alfa-methylfentanyl (1)
- alfa-methylfentanyl (1)
- 3-methylfentanyl (1)
- pepap (1)
- MPPP (1)
- alfentanil (1)
- anileridin (1)
- benzethidin (1)
- betameprodin (1)
- betaprodin (1)
- bezitramid (1)
- difenoxin (1)
- difenoxylát (1)
- dipipanon (1)
- etoxeridin (1)
- fenampromid (1)
- fenoperidin (1)
- fentanyl (1)
- hydroxypethidin (1)
- norpipanon (1)
- pethidin (1)
- pethidin-meziprodukt A (1)
- pethidin-meziprodukt B (1)
- pethidin-meziprodukt C (1)
- piminodin (1)
- piritramid (1)
- properidin (1)
- trimepiridin (1)
- propiram (1)
- ketobemidon (1)
- fencyklidin (3)
- methylfenidát (3)
- piperidin (5)
2933 51 10Fenobarbital (INN) a jeho soli (3)kg
2933 51 30Barbital (INN) a jeho soli (3)kg
2933 51 90Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a její deriváty; její soli;kg
pouze:
- sekobarbital (3)
- amobarbital (3)
- cyklobarbital (3)
- pentobarbital (3)
- butalbital (3)
- methylfenobarbital (3)
- allobarbital (3)
- butobarbital (3)
- sekbutabarbital (3)
- vinylbital (3)
2933 59 90Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře pyrimidonový kruh (hydrogenovaný nebo nehydrogenovaný) nebo piperazinový kruh; nukleové kyseliny a jejich soli;kg
pouze:
- crimidine (2)
- pirimiphos-ethyl (2)
- fenetyllin (3)
- meklochalon (3)
- metachalon (3)
2933 79 00Ostatní laktamy;kg
pouze:
- methyprylon (3)
2933 90 60Diazepinykg
Midazolam (Midazolamum) (3)
Loprazolam (3)
Klobazam (3)
Alprazolam (3)
Bramazepan (3)
Chlordiazepoxid (3)
Delorazepam (3)
Diazepam (3)
Estazolam (3)
Ethylloflazepát (3)
Fludiazepam (3)
Flunitrazepam (3)
Flurazepam (3)
Halazepam (3)
Klonazepam (3)
Klorazepát (3)
Lormetazepam (3)
Lorazepam (3)
Medazepam (3)
Nordazepam (3)
Nitrazepam (3)
Nimetazepam (3)
Oxazepam (3)
Pirazepam (3)
Prazepam (3)
Temazepam (3)
Tetrazepam (3)
Triazolam (3)
2933 90 80Parafluorfentanyl (1)kg
2933 90 80Beta-hydroxyfentanyl (1)kg
2933 90 80Beta-Hydroxy-3-Methylfentanyl (1)kg
2933 90 80Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy); nukleové kyseliny a jejich soli;kg
pouze:
- triazophos (2)
- etonitazen (1)
- fenazocin (1)
- fenomorfan (1)
- klonitazen (1)
- levorfanol (1)
- levofenacetylmorfan (1)
- metazocin (1)
- moramid, meziprodukt (1)
- promeptazin (1)
- racemorfan (1)
- DET (3)
- DMT (3)
- rolicyklidin (3)
- kamezepam (3)
- mazindol (3)
- pyrovaleron (3)
- drotebanol (1)
- norlevorfanol (1)
- racementmorfan (1)
- pentazocin (3)
- tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA, triethylenfosforamid) (6)
2934 90 99Ostatní heterocyklické sloučeniny;kg
pouze:
- pyrrolidindithiokarbamát sodný (2)
- methidathion (2)
- dextromoramid (1)
- diethylthiambuten (1)
- dimethylthiambuten (1)
- dioxafetylbutyrát (1)
- ethylmethylthiambuten (1)
- furethidin (1)
- levomoramid (1)
- morferidin (1)
- sufentanil (1)
- TCP (3)
- fenmetrazin (3)
- fendimetrazin (3)
- haloxazolam (3)
- ketazolam (3)
- klotiazepam (3)
- kloxazolam (3)
- oxazolam (3)
- pemolin (3)
- 4-Methylaminorex (3)
- Alfa-Methylthiofentanyl (1)
- Thiofentanyl (1)
- 3-Methylthiofentanyl (1)
2936 29 90Ostatní vitaminy a jejich deriváty;kg
pouze:
- aminopterin (2)
2938 90 90Scilliroside (2)kg
2939 10 00Alkaloidy opia a jejich deriváty; jejich soli;kg
pouze:
- acetorfin hydrochlorid (1)
- dihydromorfin (1)
- hydrokodon (1)
- hydromorfinol (1)
- hydromorfon (1)
- methyldesorfin (1)
- methyldihydromorfin (1)
- morfin (1)
- morfin methobromid (1)
- morfin N-oxid (1)
- myrofin (1)
- metopon (1)
- nicomorfin (1)
- normorfin (1)
- oxykodon (1)
- oxymorfon (1)
- thebain (1)
- thebakon (1)
- acetyldihydrokodein (1)
- dihydrokodein (1)
- ethylmorfin (1)
- folkodin (1)
- kodein (1)
- nikodin (1)
- nikodikodin (1)
- norkodein (1)
- desomorfin (1)
- etorfin (1)
- heroin (1)
- benzylmorfin (1)
- kodoxim (1)
- buprenorfin (3)
2939 40Efedriny a jejich soli: (3)kg
2939 40 10Efedrin (3)
2939 40 30Pseudoefedrin (4)
2939 60 10Ergometrin (4)kg
2939 60 30Ergotamin (4)kg
2939 60 50Kyselina lysergová (4)kg
2939 60 90Alkaloidy žitného námelu a jejich deriváty; jejich soli;kg
pouze:
- LSD (3)
- LSD - 25 (3)
2939 90 11Kokain surový (1)kg
2939 90 19Ostatní kokain a jeho soli (1)kg
2939 90 19Ekgonin (1)kg
2939 90 90Ostatní rostlinné alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou a jejich soli; ethery, estery a ostatní deriváty;kg
pouze:
- anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin) (2)
- brucin (2)
- strychnin (2)
2939 90 90Meskalin (3)kg
2939 90 90Psilotsin (3)kg
8107Kadmium (6)kg
8112 91 90Thalium (2)kg
8112 99 90
Část II - Radioaktivní látky
2844 40 00Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny jiné než položek 2844 10, 2844 20, 2844 30; slitiny, disperze (vč. cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny; radioaktivní odpadykg
Část III - Farmaceutické výrobky
3002 90 10Lidská krevKč/kg
3002 10Antiséra a jiné krevní složky (z lidské krve)

Vysvětlivky:

(1) omamné látky

(2) zvlášť nebezpečné jedy

(3) psychotropní látky

(4) prekursory

(5) pomocné chemické látky

(6) ostatní jedy a specifické karcinogenní látky a jiné látky poškozující zdraví a /nebo životní prostředí


Příloha E k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

ČÁST I - Vojenský materiál, zbraně, střelivo a výbušniny nevojenského charakteru

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
3601 00 00Práškové výmetné výbušninyKč OP/kg
3602 00 00Připravené výbušniny jiné než práškové výmetnéKč OP/kg
3603 00Zápalnice, bleskovice, roznětky nebo rozbušky, zažehovače, el. rozbušky a palníkyKč OP/ks
8710 00 00Tanky a jiná obrněná bojová vozidla, též vybavená zbraněmi, jejich části a součástiKč OP/ks
9301 00 00Vojenské zbraně vyjma revolverů, pistolí a zbraní čísla 9307Kč OP/ks
9302 00Revolvery a pistole, jiné než zařazené do čísel 9303 nebo 9304Kč OP/ks
9303Ostatní střelné zbraně a zařízení využívající hoření střelného prachu (např. lovecké pušky a karabiny apod.)Kč OP/ks
9304 00 00Ostatní zbraně (např. pušky, karabiny a pistole na pero, tlak vzduchu nebo plyn, obušky, obranné spraye), vyjma sečných a bodných zbraní čísla 9307Kč OP/ks
9305Části, součásti a příslušenství - výrobků čísla 9301 až 9304 celního sazebníkuKč OP
9306Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely, náboje a ostatní střelivo a střely, jakož i jejich části a součásti včetně broků všech druhů a nábojových krytekKč OP/ks
9307 00 00Meče, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich části, součásti a jejich pochvyKč OP/ks

ČÁST II - Vojenský materiál

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
Uvedené zboží podléhá licenčnímu řízení pouze v následujících případech:
1) pokud jsou zvláštní konstrukcí a uspořádáním určeny pro účely obrany a bezpečnosti státu nebo k hromadnému či výhradnímu použití v ozbrojených silách, bezpečnostních a policejních sborech,
2) pokud jsou jako výrobky, náhradní díly nebo komponenty určeny pro kompletaci nebo opravy jiných druhů zboží uvedených v této příloze,
3) pokud jsou určeny především k výrobě zbraní, střeliva nebo výbušnin,
4) pokud mají charakter věcí, jejichž soudobá provedení jsou zahrnuta v jiné položce této přílohy.
3604Ohňostroje, signalizační rakety, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky (pyrotechnické předměty třídy I, II a III a výbušné předměty třídy IV)1) Kč OP/kg
3605 00 00Zápalky, jiné než pyrotechnické výrobky čísla 36041)Kč OP/kg
4015Oděvní výrobky a jejich doplňky (včetně rukavic) z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku, pro jakýkoliv účel1), 2)Kč OP/ks
8407Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním2) Kč OP/ks
8408Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)2) Kč OP/ks
8409Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísel 8407 nebo 84082) Kč OP
8411Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny2) Kč OP/ks
8412Ostatní motory a pohony2) Kč OP/ks
8429Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnání terénu (nivelizátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatkové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem1) Kč OP/ks
8479Stroje a mechanické přístroje s vlastní individuální funkcí v této kapitole jinde neuvedené ani nezahrnuté3) Kč OP/ks
8517Elektrické přístroje pro drátovou telefonii nebo telegrafii, včetně telekomunikačních přístrojů pro nosnou frekvenci1) Kč OP/ks
8526Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení1) Kč OP/ks
8527Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem na záznamy nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami1) Kč OP/ks
8529Části a součásti vhodné výlučně nebo hlavně k přístrojům čísel 8525 až 85282) Kč OP/ks
8530Elektrické přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro kontrolu a řízení železniční, tramvajové, silniční a říční dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístrojů a letišť (jiná než čísla 8608)1) Kč OP/ks
8605 00 00Osobní vozy železniční nebo pro jinou kolejovou dopravu, zavazadlové vozy, poštovní a jiné speciální vozy bez vlastního pohonu (vyjma vozy čísla 8604)1) Kč OP/ks
8701Traktory1) Kč OP/ks
8705Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než ta, která jsou konstruována hlavně pro osobní nebo nákladní dopravu (např. vyprošťovací automobily, požární automobily, jeřábové nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)1) Kč OP/ks
8716Přívěsy a návěsy, ostatní vozidla bez mechanického pohonu, jejich části a součásti1) Kč OP/ks
8802Ostatní aerodyny (letadla - např. vrtulníky, letouny), kosmické lodě vč. družic a jejich startovací nosiče1) Kč OP/ks
8803 30Ostatní části a součásti letounů nebo vrtulníků2) Kč OP
8804 00 00Padáky (včetně řiditelných padáků) a rotující padáky, jejich části, součásti a příslušenství1) Kč OP/ks
8805Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení, přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení, pozemní přístroje pro letecký výcvik, jejich části a součásti1), 2)Kč OP/ks
8906 00Ostatní lodě a čluny, včetně válečných lodí a záchranných člunů, vyjma veslových1) Kč OP/ks
8907Ostatní plavidla (např. prámy, nádrže, kesony, přístavní můstky, bóje a výstražné světelné plováky)1) Kč OP/ks
9013 10 00Zaměřovací dalekohledy pro zbraně, periskopy, dalekohledy pro stroje, přístroje a nástroje této kapitoly třídy XVI2) Kč OP/ks
9014Buzoly, včetně navigačních kompasů, jiné navigační nástroje a přístroje1), 2)Kč OP/ks
9015Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje vyjma buzol, dálkoměry1), 2)Kč OP/ks
9020 00Ostatní dýchací přístroje a plynové masky vyjma ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů1) Kč OP/ks
9027 50 00Ostatní přístroje a nástroje používající optického záření (ultrafialového, viditelného, infračerveného)1), 2)Kč OP/ks
9030Osciloskopy, analyzátory, spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření a kontrolu elektrických veličin, vyjma měřičů čísla 9028, přístroje a nástroje na měření nebo zjišťování záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření1), 2)Kč OP/ks
9033 00 00Části, součásti a příslušenství jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 901), 2)Kč OP
9705 00 00Sbírky a sběratelské předměty4) Kč OP/ks
Technologické zařízení a opravyStroje a zařízení (jiné než čísla 8479), sloužící především k výrobě zboží uvedeného v této příloze a opravy zboží uvedeného v této přílozeKč OP
SlužbyPoskytované zahraničním osobám a přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti se zabezpečováním obrany a bezpečnosti státu nebo v souvislosti s výzkumem, vývojem, zkoušením, zaváděním výroby a zajišťováním servisu výrobků náhradních dílů a komponentů k nim, které zvláštní konstrukcí nebo uspořádáním jsou určeny k použití v ozbrojených a bezpečnostních složkáchKč OP

Příloha F k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

Příloha F k vyhlášce č. 300/1993 Sb.


Příloha G k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

Příloha G k vyhlášce č. 300/1993 Sb.

Přesunout nahoru