Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 284/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-284
Čísloč. 284/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-284">
Zákon č. 284/1993 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 284/1993 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-284]Zákon č. 284/1993 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 284/1993 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 284/1993 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-284]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 284/1993 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-284 Zákon č. 284/1993 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 284/1993 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 284/1993 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 26. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-284


Zpět na předpis