Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství

Částka 71/1993
Platnost od 29.11.1993
Účinnost od 01.01.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
17 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 283/1993 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Novela má za cíl usnadnit ukládání majetkových sankcí tak, aby bylo jednoduší, rychlejší a méně administrativně náročné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.08.2020 v částce č. 134 pod číslem 333/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním a občanský soudní řád

Cílem novely je převedení vymáhání justičních pohledávek na celní úřady v rámci kompetenční dělené správy.

Poslední změna: 26.02.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela upravuje trestný čin poškození finančních zájmů Evropské Unie podle § 260 trestního zákoníku a povádí adaptační úprava ohledně postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropských žalobců k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.11.2019 pod číslem 315/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním zastupitelství, a zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Hlavním cílem novely je posílení nezávislosti státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech.

Poslední změna: 16.09.2019 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Zákon stanovuje pravidla pro jmenování a odvolávání státních zástupců, vedoucích státních zástupců a jejich náměstků, délku jejich funkčního období a možnost kárného postihu.

Poslední změna: 22.07.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Zákon zavádí změny v oblasti jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. V tomto zákon reaguje na požadavky praxe.

Poslední změna: 19.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců...

Zákon posiluje nezávislost státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech, a to prostřednictvím stanovení jasnějších pravidel pro jmenování, odvolávání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců.

Poslední změna: 10.06.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a zákon č. 7/2002 Sb.

Novela posiluje nezávislost státních zástupců na výkonné moci za současného stanovení jasné odpovědnosti a požadavků na odbornost státních zástupců.

Návrh neprošel 17.04.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné přípravě právních čekatelů a o odborné závěrečné zkoušce

Vyhláška rozděluje právní úpravu výběru, přijímání, přípravné služby a odborné zkoušky justičních a právních čekatelů, která je nyní upravena vyhláškou č. 303/2002 Sb., do dvou samostatných vyhlášek. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2017 pod číslem 383/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

Návrh vyhlášky byl připraven v návaznosti na zrušení zvláštní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 podle zákona o soudech a soudcích, ke kterému došlo s účinností od 30. 9. 2017 poslední novelou zákona o soudech a soudcích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.11.2017 pod číslem 363/2017 Sb. s účinností od 07.11.2017
Návrh poslankyně Olgy Havlové na vydání zákona o státním zastupitelství

Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu státního zastupitelství novou zákonnou úpravou, která povede ke zvýšení efektivity řízení státního zastupitelství za souběžného zvýšení odpovědnosti státních zástupců.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Zákon o státním zastupitelství

Jedná se o novou komplexní úpravu státního zastupitelství. Nová úprava by měla rozvíjet původní koncepci veřejné žaloby jako soustavy státních zastupitelství a v zájmu toho lépe a precizněji vymezovat vzájemné vztahy v soustavě.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, a další související zákony

Novela posiluje kontrolu všech tří zpravodajských služeb České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.10.2017 pod číslem 325/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a některé další zákony

Předkládaný návrh právní úpravy by měl odstranit problémy, které se vyskytují v praxi. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 64/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017