Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 279/1993 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší

Částka 69/1993
Platnost od 18.11.1993
Účinnost od 18.11.1993
Zrušeno k 14.08.2002 (356/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

279

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí

ze dne 8. listopadu 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 12 písm. b) a f) zákona České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování:


Čl. I

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 písm. a) se za slovo "znečišťování" vkládají slova "jejich provozovateli".

2. V § 4 odst. 4 v první větě se na konci připojují tato slova: "a není-li na základě meteorologické předpovědi očekáváno zhoršení rozptylových podmínek v průběhu 48 hodin následujících od poklesu koncentrací nepřekračujících hodnoty zvláštních imisních limitů".

3. V § 5 odst. 1 první věta zní: "V oblastech podle § 1 písm. e) na území měst a na území okresů uvedených v části B) přílohy č. 1 zřizuje a provozuje pověřená organizace automatizovanou měřicí síť pro nepřetržité měření imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.".

4. § 8 se doplňuje písmenem d), které zní:

"d) rozsah regulace emisí.".

5. V § 9 odst. 2 se slova "podle § 5 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy "podle § 4 odst. 1 písm. c)".

6. Dosavadní text přílohy č. 1 se označuje jako část A), přičemž se z textu pod písmenem a) vypouštějí slova "Karlovy Vary" a pod písmenem b) se slovo "Jablonec" nahrazuje slovy "Jablonec n. N.", za které se vkládají slova "Karlovy Vary".

7. Příloha č. 1 se doplňuje o novou část B), která zní:

"B) Území měst a okresů vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší, ve kterých jsou podle § 2 zajišťovány technické podmínky pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší

a) města:

hl. m. Praha

b) okresy:

Brno-město
Děčín
Frýdek-Místek
Cheb
Chomutov
Jablonec n. N.
Karlovy Vary
Karviná
Liberec
Litoměřice
Louny
Mělník
Most
Ostrava
Pardubice
Plzeň-město
Sokolov
Teplice
Ústí n. L.".

8. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Provozovatelé vybraných zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících regulaci

A) Severočeský kraj

- západní část

ČEZ a.s.,- Elektrárny Počerady
- Elektrárny Prunéřov
- Elektrárny Tušimice

CHEMOPETROL s.p., Litvínov

1. SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Komořany

VÁLCOVNY TRUB CHOMUTOV s.p.

- východní část

AVIRUNION a.s., Ústí n. L.

ČEZ a.s., Elektrárna Ledvice

CHEMOPHARMA s.p., Ústí n. L.

KB Likér a.s., Ústí n. L.

Severočeská armaturka a.s., Ústí n. L.

Sklárny KAVALIER a.s., závod Hostomice

SPOLCHEMIE a.s., Ústí n. L.

SPOLCHEMIE a.s., Velvěty

STZ a.s., Ústí n. L.

Teplárna Novosedlice a.s.

Teplárna Trmice a.s.

Tlaková plynárna s.p., Ústí n. L.

TONASO a.s., Neštěmice

VITRABLOK a.s., Duchcov

- jižní část

SEPAP a.s., závod Štětí

Severočeské chemické závody s.p., Lovosice

B) Středočeský kraj

BARVY A LAKY s.p., závod 20 Kralupy n. Vlt.

ČEZ a.s., Elektrárna Mělník Horní Počaply

KAUČUK s.p., Kralupy n. Vlt.

MEFRIT s.p., Mělník

SPOLANA a.s., Neratovice

C) Západočeský kraj

ČEZ a.s., Elektrárna Tisová

Palivový kombinát s.p., Vřesová

D) Severomoravský kraj

BIOCEL a.s., Paskov

ČEZ a. s., Elektrárna Dětmarovice

Hrušovská chemická společnost s.r.o., Ostrava-Hrušov

Moravské chemické závody a.s., Ostrava

Moravsko-slezské teplárny a.s., - Teplárna Ostrava

- Elektrárna Třebovice

NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava

OSTRAMO, VLČEK a spol., s.r.o., Ostrava

SLEZAN a.s., Frýdek-Místek - závod 01

- závod 04

TEPLÁRNY KARVINÁ a.s. (Teplárna Karviná, Teplárna Suchá, Teplárna ČSA Karviná)

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec

VÍTKOVICE a.s., Ostrava

ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY a.s., Bohumín

E) Jihomoravský kraj

ČEZ a.s., Elektrárna Hodonín".

9. Příloha č. 3 se doplňuje částí D), která zní:

"D) Signál upozornění na výskyt fotochemického smogu

1. Informování veřejnosti následuje po překročení průměrné hodinové koncentrace ozónu 180 µg/m3

2. Varování veřejnosti následuje po překročení průměrné hodinové koncentrace ozónu 360 µg/m3".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Benda CSc. v. r.

Přesunout nahoru