Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 264/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí

Částka 65/1993
Platnost od 26.10.1993
Účinnost od 26.10.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

264

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství

ze dne 27. září 1993,

kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, se mění takto:

Samostatná příloha vyhlášky se nahrazuje novou samostatnou přílohou,1) obsahující závazné limitní ukazatele pro výrobu a složení krmných směsí a premixů.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha bude uveřejněna jako samostatná příloha Sbírky zákonů, která bude vydána jako zvláštní publikace a. s. SEVT Praha.

Přesunout nahoru