Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 26/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících

Částka 8/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

26

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I – Čl. IVzrušeno

Čl. V

(1) Zřizuje se policejní vysoká škola7) s názvem Policejní akademie České republiky.

(2) Sídlem Policejní akademie České republiky je Praha.

Čl. VI, Čl. VIIzrušeno


Čl. VIII

Zrušují se:

1. Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, a předpisy vydané k jeho provedení.

2. Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění zákona č. 245/1992 Sb., a předpisy vydané k jeho provedení.

3. Zákon č. 230/1992 Sb., o Federální železniční policii, a předpisy vydané k jeho provedení.

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993, s výjimkou čl. VIII bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1993.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 24 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.

2) § 16 zákona ČNR č. 186/1992 Sb.

3) Výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby.

4) Zákon ČNR č. 186/1992 Sb.

5) § 15 a 16 zákona ČNR č. 186/1992 Sb.

6) § 114 až 119 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb. Výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb.

7) § 1 až 6 zákona č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie.

1) Část 1 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 331/1992 Sb.).

2) Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 27 zákona č. 92/1949 Sb.

Přesunout nahoru