Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 255/1993 Sb.Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznaných v roce 1994

Částka 63/1993
Platnost od 14.10.1993
Účinnost od 01.11.1993
Zrušeno k 01.01.1996 (155/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

255

ZÁKON

ze dne 16. září 1993

o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Zvýšení důchodů přiznaných před 1. lednem 1994

(1) Od splátky důchodu splatné po 31. říjnu 1993 se důchody přiznané před 1. listopadem 1993 zvyšují o pevnou částku, která činí měsíčně

a) 300 Kč, jde-li o důchody starobní, invalidní nebo za výsluhu let,

b) 180 Kč, jde-li o důchody vdovské,

c) 150 Kč, jde-li o důchody částečné invalidní nebo sirotčí oboustranně osiřelého dítěte,

d) 90 Kč, jde-li o sirotčí důchody jednostranně osiřelého dítěte,

e) polovinu částek uvedených v písmenech a) až d), jde-li o důchod upravený pro souběh s jiným důchodem1) nebo s příjmem z výdělečné činnosti.

(2) Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznané od 1. listopadu 1993 do 31. prosince 1993 se zvyšují ode dne přiznání o částky uvedené v odstavci 1.

§ 2

Zvýšení důchodů přiznaných v roce 1994

Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. ledna 1994 do 30. listopadu 1994 se zvyšují ode dne přiznání o 30 % měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu.

§ 3

Zvýšení vdovských důchodů

(1) Výše vdovského důchodu činí podle § 48a zákona o sociálním zabezpečení2) 930 Kč měsíčně.

(2) Vdovské důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona se upraví podle odstavce 1 od splátky důchodu splatné po 31. říjnu 1993.

§ 4

Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

(1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení2) 1940 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení2) 3220 Kč měsíčně.

(2) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po 31. říjnu 1993.

(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 31. říjnu 1993.

§ 5

Zvýšení sociálních důchodů

(1) Výše sociálního důchodu podle § 52 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení2) činí nejvýše 1940 Kč měsíčně u jednotlivce a nejvýše 3220 Kč měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník.

(2) Sociální důchody podle § 52 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení2) mohou být přiznány nebo zvýšeny až do částek uvedených v odstavci 1 na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 31. říjnu 1993.

§ 6

Zvýšení nejvyšších výměr úhrnu důchodů (dávek)

Nejvyšší výměry úhrnu vyplácených důchodů (dávek) uvedené v § 56 odst. 2, 4 a 5, § 64 odst. 5, § 70 odst. 2 a § 139 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení2) se zvyšují o 300 Kč.


§ 7

Společná ustanovení

(1) Zvýšení důchodu náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost; výše důchodu nebo úhrnu důchodů včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost nesmí však po zvýšení podle tohoto zákona přesáhnout částku 4500 Kč měsíčně.

(2) Pro zvýšení důchodů podle § 1 až 3 platí obdobně ustanovení § 2 odst. 4, § 5 odst. 1 a 3, § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů.

(3) Vdovské a sirotčí důchody se podle § 1 a 2 nezvyšují, jestliže byly vyměřeny z důchodů zvýšených podle tohoto zákona.

§ 8

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1993.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 56 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

2) Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona ČNR č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona ČNR č. 589/1992 Sb., zákona ČNR č.37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb.

Přesunout nahoru