Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 248/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství o zakládání a obnovování lesních porostů

Částka 62/1993
Platnost od 08.10.1993
Účinnost od 08.10.1993
Zrušeno k 19.04.1996 (82/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

248

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství

ze dne 6. srpna 1993

o zakládání a obnovování lesních porostů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 odst. 2 zákona č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství:


§ 1

(1) Pro zakládání a obnovování lesních porostů se používají jen sazenice jednotlivých druhů lesních dřevin (druhová skladba) určených platným lesním hospodářským plánem.1)

(2) Minimální počty jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na jeden hektar pozemku při zakládání nebo obnově lesního porostu jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

(3) Sazenice nebo stromky z náletu musí být rozmístěny rovnoměrně po celé ploše zalesňovaného pozemku nebo obnovovaného porostu.

(4) Způsoby zalesňování a obnovy lesních porostů a péče o kultury a nárosty musí být voleny tak, aby bylo dosaženo zajištění kultury v zákonem stanovené lhůtě.2)

(5) K tomu, aby lesní porost byl považován za zajištěný, je třeba, aby byly současně splněny tyto podmínky:

a) sazenice (stromky) jsou rovnoměrně rozmístěny po celé ploše pozemku,

b) počet sazenic (stromků) neklesl o více než 10 % stanoveného minimálního počtu jedinců (odstavec 2),

c) kultura nevyžaduje další vylepšování a není výrazně poškozena,

d) kultura je odrostlá působení buřeně a její výškový přírůst se trvale zvyšuje,

e) dřeviny na ploše, včetně přirozeného zmlazení, dávají záruku dosažení druhové skladby porostu stanovené lesním hospodářským plánem nebo zalesňovacím projektem.

§ 2

Zakládání nebo obnova lesních porostů smrku ztepilého (Picea abies), borovice lesní (Pinus silvestris), jedle bělokoré (Abies alba) a modřínu opadavého (Larix decidua) může být prováděna jen ze semen, řízků (řízkovanců) a sazenic z uznaných lesních porostů a z uznaných stromů.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

2) § 8 odst. 4 zákona č. 96/1977 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 248/1993 Sb.

Minimální počet jedinců

DřevinaStanoviště (číslo hospodářského souboru)semenáčky sazenicepoloodrostky
v 1000 ks/ha
Smrk ztepilýHorské polohy všechna stanoviště /71, 73, 75, 77, 79 /02,03/3-
Stanoviště neovlivněná vodou vyšší, střední a nižší polohy /51, 53, 55, 41, 43, 45/ /13, 25, 31, 33, 35/43,5
Stanoviště ovlivněná vodou vyšší, střední a nižší polohy /39, 57, 59, 27, 29/3,53
Smrk pichlavý a exoty smrku-2,52,5
Jedle bílá-5-
Jedle obrovská-2-
Douglaska tisolistá-3-
Borovice lesníNižší polohy, exponovaná kyselá a živná stanoviště /13, 21, 23, 25, 31, 33, 35/10-
Střední a vyšší polohy hl. kyselá (část. i exponovaná) a živná stanoviště: /43, 53,/41, 45, 51, 55/ a všechna stanoviště, ovlivněná vodou /27, 29, 57, 01/9-
Borovice černá a exoty borovice-74
Borovice vejmutovka-5-
Borovice kleč-2,5-
Modřín evropský-3,5-
Dub zimní a dub letníLužní a živná stanoviště /19, 25, 35, 45/106
Ostatní stanoviště (kyselá, exponovaná, oglejená, podmáčená)/13, 21, 23, 27, 31, 33, 39, 43, 01/95
Buk obecnýŽivná stanoviště v nižších, středních a vyšších polohách /25, 27, 35, 45, 55/96
Ostatní stanoviště (kyselá, exponovaná, oglejená, horská) /21, 23, 31, 33, 41, 43, 51, 53, 71, 73, 75, 57, 01/85
Lípy, javory, jasany, dub červený-64
Břízy, jeřáby-6-
Osika, olše-4-
Vrba stromová
výsadba plošná2,5
výsadba řadová500 ks/km
Topoly, šlechtěná osika
výsadba plošná0,4
výsadba řadová250 ks/km

Poznámka:

Uvedené počty platí při použití prostokořenných semenáčků, sazenic a poloodrostků. Při použití krytokořenných semenáčků, sazenic a poloodrostků lze hektarové počty snížit až o 20 %; to neplatí pro zalesňování v imisních oblastech. Číslo hospodářského souboru je uvedeno v lesním hospodářském plánu.

Přesunout nahoru