Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 213/1993 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.

Částka 53/1993
Platnost od 13.08.1993
Účinnost od 13.08.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

213

ZÁKON

ze dne 9. července 1993,

kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Správce dálnic vymezí na základě rozhodnutí vlády úseky dálnic, které lze užívat pouze za cenu sjednanou podle cenových předpisů.1) Vymezené úseky dálnic, s výjimkou úseků uvedených do provozu do 1. ledna 1993, je správce dálnic povinen předem zveřejnit v Obchodním věstníku.

(3) Placení ceny za užívání vymezených úseků dálnic nepodléhají motorová a přípojná vozidla

a) požární ochrany,

b) Policie České republiky,

c) Vojenské policie,

d) zdravotnické a důlní záchranné služby,

e) zdravotnické služby při přepravě nemocných a raněných,

f) technické vyprošťovací služby,

g) vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování vodou používané vlastníky, kteří zabezpečují hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.".

2. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na zařízení umístěná na dálnicích k účelu placení ceny za užívání vymezeného úseku dálnice.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru