Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 204/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/93 (C),Rozhodnutí č. 1/94 a Rozhodnutí č. 1/95 Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství

Částka 51/1993
Platnost od 30.07.1993
Účinnost od 01.06.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

204

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. května 1993 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu s účinností od 1. června 1993.

Do českého překladu a anglického znění Rozhodnutí, jež je rozhodné pro jeho výklad, lze nahlédnout na ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu průmyslu a obchodu.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 1994 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 1/94 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkající se úprav Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky ze dne 28. května 1993 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.

Rozhodnutí č. 1/94 vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 dnem 25. června 1994.

Do českého překladu a anglického znění Rozhodnutí č. 1/94, jež je pro jeho výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. dubna 1995 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 1/95 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkající se změn Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky ze dne 28. května 1993 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.

Rozhodnutí č. 1/95 vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 dnem 7. dubna 1995.

Do českého překladu a anglického znění Rozhodnutí č. 1/95, jež je pro jeho výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Přesunout nahoru