Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 175/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky

Částka 45/1993
Platnost od 29.06.1993
Účinnost od 29.06.1993
Zrušeno k 28.02.2001 (87/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. května 1993,

kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky

Vláda nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

NAHRAZENÍ DOSAVADNÍHO STÁTNÍHO ZNAKU ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

Orgány, organizace a instituce uvedené v § 1 odst. 1 a 2 zákona mohou dosavadní státní znak České republiky1) používat:

a)na služebních průkazech příslušníků Policie České republiky a odznacích služby kriminální policiedo 31. 12. 1995
b)na budovách, v zasedacích, jednacích a úředních místnostech s architektonickou výzdobou, jejíž součástí je státní znakdo doby generální opravy, nejpozději do 31. 12. 2000; jde-li o kulturní památku, může orgán památkové péče rozhodnout jinak2)
c)na úředních sbírkách právních předpisůdo 30. 6. 1993
d)na stejnokrojích pracovníků orgánů uvedených v § 1 odst. 1 zákona nebo příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů České republikydo 31. 12. 1995
e)v ostatních případechdo 31. 12. 1994

§ 2

Orgány, organizace a instituce uvedené v § 1 odst. 1 a 2 zákona mohou vydávat osobní průkazy a ostatní doklady a osvědčení opatřené dosavadním státním znakem České republiky do 31. prosince 1994,3) s výjimkou osvědčení o zvolení členem zastupitelstva, která lze vydávat pouze do 30. června 1994.

ČÁST DRUHÁ

NAHRAZENÍ STÁTNÍHO ZNAKU ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

§ 3

Státního znaku České a Slovenské Federativní Republiky4) lze používat

a)na budovách, v zasedacích, jednacích a úředních místnostech s architektonickou výzdobou, jejíž součástí je státní znakdo 31. 12. 1995; jde-li o kulturní památku, může orgán památkové péče rozhodnout jinak2)
b)na hranicích České republikydo 31. 7. 1993
c)v ostatních případechdo 31. 12. 1994

§ 4

Osobní průkazy a ostatní doklady a osvědčení opatřené státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky lze vydávat do 31. 12. 1993.3)


ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 5

(1) Vydávání bankovek, mincí, cenných papírů a jiných cenin České republiky opatřených státním znakem České republiky musí být zahájeno nejpozději do 31. 12. 1993.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li jinak zvláštní právní předpis.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Klaus v. r.

Ministr vnitra:

Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 1 ústavního zákona ČNR č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky.

2) § 14 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3) Platnost těchto dokladů stanoví zvláštní právní předpisy.

4) Ústavní zákon č. 102/1990 Sb., o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky.
§ 2 zákona č. 115/1990 Sb., o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky.

Přesunout nahoru