Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Částka 43/1993
Platnost od 22.06.1993
Účinnost od 01.07.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
15 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 166/1993 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Novela doplňuje platnou právní úpravu obsaženou v zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu o nastavení mechanismu odměňování zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.02.2020 pod číslem 46/2020 Sb. s účinností od 12.03.2020
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon Ústava České republiky

Cílem novely je rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu vedle stávající kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu také na kontrolu hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s majetkem právnických osob s účastí státu nebo územního samosprávného celku, o kterých tak stanoví zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Poslední změna: 24.02.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Novela provádí souběžně navrženou ústavní úpravu rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Poslední změna: 12.02.2020 (3. čtení přerušeno nebo odročeno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a další související zákony

Novela reaguje na novelu Ústavy ČR, která rozšiřuje kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolu hospodaření se všemi veřejnými prostředky, tj. včetně hospodaření územních samosprávných celků, a o kontrolu hospodaření s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Poslední změna: 12.02.2020 (3. čtení přerušeno nebo odročeno)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon přesunuje sídla některých ústředních správních úřadů z Prahy do krajských měst.

Návrh neprošel 03.12.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Novela rozšiřuje působnost Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Poslední změna: 18.11.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a další související zákony

Účelem novelizace zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu je tak vytvoření zákonných podmínek pro řádnou aplikaci navržené ústavní změny spočívající v rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Zákon zavádí nový institut Platového řádu Nejvyššího kontrolního úřadu vydávaného prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu po schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, a další související zákony

Novela posiluje kontrolu všech tří zpravodajských služeb České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.10.2017 pod číslem 325/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a některé další zákony

Stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 104/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a další související zákony

Novela zavádí transparentnější kontrolu financování politických stran a politických hnutí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.09.2016 pod číslem 302/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Navrhovaná ústavní úprava rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu si vyžádala změnu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu s cílem vytvořit zákonné podmínky pro řádnou aplikaci navrhovaných ústavních změn.

Návrh neprošel 28.06.2016 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Předkládaný návrh zákona má tak převážně technický charakter a jeho hlavním cílem je umožnit aplikaci zákona o NKÚ v podmínkách odpovídajících aktuální úrovni rozvoje informačních technologií a potřebám kontrolní praxe a přispět ke zvýšení efektivnosti kontrolní činnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 78/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Ukončeno: 04.02.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)