Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 154/1993 Sb.Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek

Částka 40/1993
Platnost od 27.05.1993
Účinnost od 27.05.1993
Zrušeno k 01.10.1995 (117/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. května 1993

o zvýšení některých sociálních dávek

Vláda nařizuje podle § 15 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb., podle čl. VI zákona 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, a podle § 21 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.):


§ 1

(1) Rodičovský příspěvek náležející podle zákona o rodičovském příspěvku1) činí 1360 Kčs za každý kalendářní měsíc.

(2) Náleží-li rodičovský příspěvek jen po část kalendářního měsíce,2) činí jeho částka za jednotlivé kalendářní dny 45 Kč.

§ 2

Podpora při narození dítěte náležející podle předpisů o nemocenském pojištění,3) nemocenské péči v ozbrojených silách4) a sociálním zabezpečení5) činí 4000 Kč.

§ 3

(1) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle zákona o pěstounské péči6) činí za kalendářní měsíc

a) 1020 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1130 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c) 1360 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d) 1470 Kč, jde-li o dítě od 15 do 26 let věku.

(2) Odměna pěstouna náležející podle zákona o pěstounské péči,7) a to i při společné pěstounské péči manželů, činí za každé svěřené dítě 500 Kč za kalendářní měsíc.

§ 4

(1) Rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna ve výši podle § 1 a 3 náleží poprvé za měsíc květen 1993.

(2) Podpora při narození dítěte ve výši podle § 2 náleží na každé dítě narozené po 30. dubnu 1993; byla-li podpora při narození dítěte vyplacena na toto dítě před účinností tohoto nařízení, rozdíl ve výši 1000 Kč se doplatí na žádost.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády: Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí: Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 7 odst. 1 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

2) § 7 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

3) § 13 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

4) § 25 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

5) § 7 písm. d) bod 2, § 72 odst. 1 a § 145g písm. c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

6) § 6 odst. zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.).

7) § 9 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.).

Přesunout nahoru