Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 147/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 551/1992 Sb., o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 1972

Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 551/1992 Sb., o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 1972

Ministerstvo zahraničních věcí doplňuje sdělení č. 551/1992 Sb., kterým byl vyhlášen český překlad Evropské úmluvy o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 1972, jejíž nedílnou součástí jsou Přílohy I, II a III, které se dodatečně tímto sdělením v českém překladu vyhlašují.

Do anglického znění Úmluvy a jejích příloh je možné nahlédnout na ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu spravedlnosti.

Příloha I

Každá smluvní strana může prohlásit, že si vyhrazuje právo:

a) odmítnout žádost o zahájení řízení, pokud má za to, že jde výhradně o náboženský čin;

b) odmítnout žádost o zahájení řízení pro čin, za který může být podle jeho vlastního právního řádu uložen trest pouze správním orgánem;

c) nepřijmout článek 22;

d) nepřijmout článek 23;

e) nepřijmout pro ústavní překážky ustanovení článku 25;

f) nepřijmout ustanovení článku 26 odst. 2, pokud je dána podle jejího právního řádu vlastní pravomoc;

g) nepoužít článků 30 a 31 na ty činy, za které může být trest uložen, podle vlastního právního řádu nebo právního řádu jiného příslušného státu, pouze správním orgánem;

h) nepřijmout část V.

Příloha II

Každý smluvní stát může s odvoláním na své ústavní předpisy prohlásit, že bude předkládat a přijímat žádosti o zahájení řízení jen v případech stanovených v jejím právním řádu.

Každý smluvní stát může prohlášením vymezit, co pro účely této úmluvy rozumí pod pojmem "občan".

Příloha III

Seznam činů jiných než trestných činů upravených trestním právem

Následující činy budou považovány za trestné činy upravené trestním právem:

ve Francii - každé protiprávní jednání upravené "contravention de grande voirie"

v SRN - každé protiprávní jednání, jehož projednávání je upraveno Zákonem o porušení předpisů (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)

v Itálii - každé protiprávní jednání, na které se vztahuje zákon č. 317 z 3. března 1967.

Přesunout nahoru