Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Účinnost od 20.05.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

146

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 29. dubna 1993,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Ministerstvo financí podle § 39 písm. e) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen "zákon") stanoví:


§ 1

(k § 3 zákona)

(1) Příjmy získané vydáním nemovitostí nebo movité věci anebo majetkového práva, které nejsou předmětem daně, jsou také:

a) příjmy získané oprávněnou osobou1) tím, že jí byl vydán základní podíl na majetku družstva,2)

b) příjmy získané oprávněnou osobou1) z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace,2) pokud byly ponechány v družstvu, které bude po transformaci působit dál,

c) příjmy získané oprávněnou osobou1) z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace,2) pokud byly touto osobou vloženy podle schváleného transformačního projektu do dalšího družstva nebo některého typu obchodní společnosti; není přitom rozhodující, zda je uvedený podíl vložen ve věcném plnění nebo v penězích na vklad člena družstva, společníka nebo formou převodu na akcie akciové společnosti,

d) příjmy oprávněné osoby1) z vydání dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace2) v nepeněžní formě.

(2) Předmětem daně však jsou příjmy z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace,2) které byly oprávněné osobě1) vyplaceny. Tento příjem podléhá zdanění podle § 36 odst. 2 písm. c) zákona.

§ 2

(k § 25 zákona)

Hodnotu (cenu) movitého majetku nabytého oprávněnou osobou uvedenou v § 1 odst. 1 jako majetkový podíl nelze pro daňové účely uznat jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Stejně tak nelze uznat ani hodnotu (cenu) prací a služeb poskytnutých družstvem náhradou za majetkový podíl.2)

§ 3

Podle této vyhlášky se postupuje poprvé za zdaňovací období 1993.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

2) § 7 odst. 4 zákona č. 42/1992 Sb.

Přesunout nahoru