Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 145/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb.

Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Účinnost od 20.05.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. dubna 1993,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb.

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:


Čl. I

1. V § 1 se slova "právních čekatelů prokuratury (dále jen "právní čekatel")" nahrazují slovy "právním čekatelům prokuratury (dále jen "právní čekatel") včetně prokurátorů, vyšetřovatelů a právních čekatelů, kteří jsou důstojníky v činné službě,".

2. V § 2 se v odstavci 2 slovo "dvanácti" nahrazuje slovem "sedmi".

3. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Platový tarif

(1) Prokurátorovi a vyšetřovateli přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, a to

při délce
započitatelné
praxe
v platové třídě
101112
1. do ukončení 5. roku praxe105001150012500
2. od počátku 6. roku praxe120001300013500
3. od počátku 9. roku praxe135001400014500
4. od počátku 12. roku praxe145001500015500
5. od počátku 15. roku praxe155001600016500
6. od počátku 18. roku praxe162001700017500
7. od počátku 21. roku praxe166001800018500 Kč měsíčně.

(2) Právnímu čekateli přísluší platový tarif stanovený pro první platový stupeň osmé platové třídy ve výši 6500 Kč měsíčně. Od počátku sedmého měsíce praxe přísluší právnímu čekateli platový tarif stanovený pro druhý platový stupeň osmé platové třídy ve výši 7000 Kč měsíčně. Právnímu čekateli, který prokáže dobu právní praxe v trvání nejméně jednoho roku, přísluší platový tarif stanovený pro druhý platový stupeň osmé platové třídy.".

Čl. II

Plat podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc květen 1993.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Klaus v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Vodička v. r.

Přesunout nahoru