Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 143/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně

Částka 38/1993
Platnost od 12.05.1993
Účinnost od 01.06.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

143

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 4. května 1993

o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně

Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:


§ 1

Dnem 9. června 1993 se vydávají do oběhu mince po 5 Kč vzoru 1993 (dále jen "pětikoruna").

§ 2

(1) Pětikoruna se razí z oceli, která je po obou stranách i na hraně galvanicky pokovena niklem. Hmotnost pětikoruny je 4,8 g, její průměr 23 mm a síla 1,85 mm. Hrana pětikoruny je hladká.

(2) Při ražbě pětikoruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,15 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,13 mm. V obsahu niklu při galvanickém pokovení je při ražbě povolena odchylka směrem dolů 0,5 %.

§ 3

(1) Na líci pětikoruny je jako symbol české státnosti český lev. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je umístěn ve dvou řádcích pod lvem. Pod názvem státu je letopočet ražby a pod ním je umístěna značka mincovny, která pětikorunu razila.

(2) Na rubu pětikoruny je výrazné označení hodnoty mince číslicí "5". Na pozadí číslice je stylizované vyobrazení Karlova mostu s hladinou Vltavy. Nad prvním mostním obloukem zleva je lipový lístek a nad ním, situována zdola nahoru, zkratka peněžní jednotky "Kč". Lipový lístek spolu se zkratkou peněžní jednotky symbolicky znázorňuje jednu z věží Karlova mostu. Autorem návrhu pětikoruny je akademický sochař Jiří Harcuba, iniciála jeho jména "H" je při spodním okraji mince uprostřed.

§ 4

(1) Platnost mincí po 5 Kčs1) se ukončuje dnem 30. listopadu 1993.

(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. prosince 1993 do 31. března 1994 Česká národní banka a banky.2)


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1993.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra financí č. 61/1966 Sb., o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA — 1100 LET".
Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.

2) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Přesunout nahoru