Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně

Částka 38/1993
Platnost od 12.05.1993
Účinnost od 01.06.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 4. května 1993

o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně

Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:


§ 1

Dnem 9. června 1993 se vydávají do oběhu mince po 2 Kč vzoru 1993 (dále jen "dvoukoruna").

§ 2

(1) Dvoukoruna se razí z oceli, která je po obou stranách i na hraně galvanicky pokovena niklem. Hmotnost dvoukoruny je 3,7 g, její průměr 21,5 mm a síla 1,85 mm. Dvoukoruna má tvar pravidelného jedenáctihranu, její hrany jsou zaoblené a hladké.

(2) Při ražbě dvoukoruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,15 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,13 mm. V obsahu niklu při galvanickém pokovení je při ražbě povolena odchylka směrem dolů 0,5 %.

§ 3

(1) Na líci dvoukoruny je jako symbol české státnosti český lev. V opise je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a při spodním okraji mince letopočet ražby. Nad letopočtem ražby je mezi zadníma nohama lva umístěna značka mincovny, která dvoukorunu razila.

(2) Na rubu dvoukoruny je výrazné označení hodnoty mince číslicí "2". Vpravo od číslice je zkratka "Kč" označující peněžní jednotku, vlevo šperk (tzv. gombík) z doby Velkomoravské říše. Autorkou návrhu dvoukoruny je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková, iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny pod číslicí "2" při spodním okraji mince.

§ 4

(1) Platnost mincí po 2 Kčs1) se ukončuje dnem 30. listopadu 1993.

(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. prosince 1993 do 31. března 1994 Česká národní banka a banky.2)


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1993.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 62/1972 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs.
Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.

2) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Přesunout nahoru