Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní

Částka 38/1993
Platnost od 12.05.1993
Účinnost od 12.05.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví

ze dne 26. dubna 1993,

kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 47 a 49 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Oddíl 1

§ 1

Za přírodní léčivé zdroje se prohlašují

a) pramen S 5 (vrt BVJ 624 D) nacházející se na pozemkové parcele č. 1760 katastrálního území obce Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště; přírodní léčivý zdroj je přírodní prostá sirná léčivá minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodnohořečnatého typu, studená, hypotonická;

b) pramen S 6 (vrt BVJ 700) nacházející se na pozemkové parcele č. 1760 katastrálního území obce Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště; přírodní léčivý zdroj je přírodní prostá sirná léčivá minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodnohořečnatého typu, studená, hypotonická.

§ 2

Za přírodní minerální vody stolní se prohlašují

a) pramen Hoštěc nacházející se na pozemkové parcele č. 136 katastrálního území obce Hoštěc, okres Karlovy Vary; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná železnatá kyselka hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická;

b) pramen Ilsano I nacházející se na pozemkové parcele č. 151/2 (čp. 42) katastrálního území obce Dolní Kramolín, okres Tachov; přírodní minerální voda stolní je prostá železnatá kyselka hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická;

c) pramen Ilsano II (vrt HJ 1) nacházející se na pozemkové parcele č. 153/2 katastrálního území obce Dolní Kramolín, okres Tachov; přírodní minerální voda stolní je prostá železnatá kyselka hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická;

d) pramen Evženka II (vrt BJ 1) nacházející se na pozemkové parcele č. 1203 katastrálního území obce Klášterec nad Ohří, okres Chomutov; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná kyselka hydrogenuhličitano-sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny křemičité, studená, hypotonická;

e) pramen Nová Poděbradka II (vrt BJ 15) nacházející se na pozemkové parcele č. 427 katastrálního území obce Velké Zboží (Poděbrady), okres Nymburk; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná kyselka hydrogenuhličitano-chlorido-sodno-vápenatého typu, studená, hypotonická;

f) pramen S 1 nacházející se na pozemkové parcele č. 949/1 katastrálního území obce Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná železnatá kyselka hydrogenuhličitano-vápenatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité, studená, hypotonická;

g) pramen M 3 (vrt BVJ 101) nacházející se na pozemkové parcele č. 159 katastrálního území obce Dobrčice, okres Přerov; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná kyselka hydrogenuhličitano-vápenato-sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů, studená, hypotonická;

h) pramen Moštěnka nacházející se na pozemkové parcele č. 122/5 katastrálního území obce Horní Moštěnice, okres Přerov; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná kyselka hydrogenuhličitano-vápenato-sodno-hořečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité, studená, hypotonická;

i) pramen Novovesský (vrt BJ 14) nacházející se na pozemkové parcele č. 1268/1 katastrálního území Nová Ves, okres Sokolov; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná železnatá kyselka hydrogenuhličitano-hořečnatého typu, studená, hypotonická;

j) pramen Dolní Lomnice I (vrt HJ 1) nacházející se na pozemkové parcele č. 11 katastrálního území Bražec 2, okres Karlovy Vary; přírodní minerální voda stolní je prostá železnatá kyselka hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatého typu, studená, hypotonická;

k) pramen Dolní Lomnice II (vrt HJ 2) nacházející se na pozemkové parcele č. 520 katastrálního území Bražec 2, okres Karlovy Vary; přírodní minerální voda stolní je prostá železnatá kyselka hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatého typu, studená, hypotonická;

l) pramen Dolní Lomnice III (vrt HJ 3) nacházející se na pozemkové parcele č. 520 katastrálního území Bražec 2, okres Karlovy Vary; přírodní minerální voda stolní je prostá železnatá kyselka, hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatého typu, studená, hypotonická.


Oddíl 2

Změna výnosu ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní (reg. v částce 23/1979 Sb.)

§ 3

Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní (reg. v částce 23/1979 Sb.), se mění takto:

V § 1 písm. c) se slova "Pramen Zápotocký" nahrazují slovy "Pramen Jurikův".


Oddíl 3

Účinnost

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Lom CSc. v. r.

Přesunout nahoru