Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 135/1993 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě

Částka 38/1993
Platnost od 12.05.1993
Účinnost od 01.06.1993
Zrušeno k 01.01.2005 (587/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

135

ZÁKON

ze dne 22. dubna 1993,

kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, se doplňuje takto:

Dosavadní text § 10 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Odvedenec nebo voják v základní (náhradní) službě, jehož odvodní řízení bylo ukončeno před 16. lednem 1992, může prohlášení z důvodů uvedených v § 1 odst. 1 písemně podat do 1. července 1993.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1993.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru