Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 133/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

Částka 38/1993
Platnost od 12.05.1993
Účinnost od 12.05.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

ZÁKON

ze dne 21. dubna 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 14 odst. 2 zní:

"(2) Oprávněnými osobami jsou rovněž fyzické osoby, jimž byla způsobena jiná křivda orgány státní správy, jejichž rozhodnutí jsou zrušena podle ustanovení § 16, 17, 18 a na základě protestu prokurátora podaného podle § 31.".

2. V § 29 odst. 2 se za slova "podle § 17 zákona" vkládají slova "a řeholníkům a kněžím internovaným v centralizačních klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací (§ 18 odst. 2 zákona)".

3. V § 29 odst. 3 písm. d) se za slova "v táboře nucených prací" vkládají slova "nebo centralizačních klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací".

4. V § 31 se za slova "jiným aktům" vkládají slova "státní správy" a slova "do 31. prosince 1992" se nahrazují slovy "do 31. prosince 1993".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 1 písm. c) zní:

"c) ministerstvo vnitra České republiky v oblasti správních vztahů (§ 16 odst. 3, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona).".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru