Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/1993 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů

Částka 36/1993
Platnost od 28.04.1993
Účinnost od 01.05.1993
Zrušeno k 01.07.2000 (177/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

129

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra

ze dne 19. dubna 1993,

kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, se doplňuje takto:

§ 16 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Jestliže do občanského průkazu nelze zaznamenávat údaje o hlášení místa, počátku, popřípadě ukončení pobytu, vydá ohlašovna občanu při hlášení pobytu potvrzení o hlášení místa a počátku, popřípadě ukončení pobytu, které musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo občana, číslo jeho občanského průkazu a vyplněný otisk ohlašovacího razítka.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1993.


Ministr:

Ruml v . r.

Přesunout nahoru