Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete

Částka 32/1993
Platnost od 15.04.1993
Účinnost od 15.04.1993
Zrušeno k 01.07.1993 (162/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

119

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství

ze dne 23. března 1993,

kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete

Ministerstvo zemědělství podle § 5 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, stanoví:


§ 1

Důvody, pro něž může být zvíře usmrceno, jsou:

a) porážka nebo utracení hospodářského zvířete1) za účelem využití jeho produktů,

b) slabost zvířete, jeho nevyléčitelná nemoc, vyčerpání nebo stáří, je-li pro něj další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením,

c) bezprostřední ohrožení člověka nebezpečným zvířetem,2)

d) výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů,3)

e) porážka nebo utracení zvířete na základě nařízených ochranných a zdolávacích opatření4) při výskytu nákazy5) nebo jiného hromadného onemocnění zvířat,6)

f) ukončení pokusu na pokusném zvířeti,7)

g) regulace populace hospodářských zvířat,1) zvířat v zájmových chovech,8) pokusných zvířat7) a volně žijících zvířat,9)

h) ochrana před škůdci.10)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. k) zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

2) § 3 písm. g) zákona ČNR č. 246/1992 Sb.

3) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., zákona ČNR č. 96/1977 Sb., zákona ČNR č. 143/1991 Sb. a zákona ČNR č. 270/1992 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 512/1992 Sb.).
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 20/ 1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.
Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství.

4) § 23 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

5) § 31 odst. 1 písm. e) vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.

6) § 30 odst. 3 vyhlášky č. 117/1987 Sb.

7) § 3 písm. c) zákona ČNR č. 246/1992 Sb.

8) § 3 písm. e) zákona ČNR č. 246/1992 Sb.

9) § 3 písm. d) zákona ČNR č. 246/1992 Sb.

10) Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby.

Přesunout nahoru