Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 118/1993 Sb.Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky

Částka 32/1993
Platnost od 15.04.1993
Účinnost od 15.04.1993
Zrušeno k 01.07.1996 (182/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

118

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. března 1993

o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky

Vláda nařizuje podle § 3 zákona České národní rady č. 465/1992 Sb., o sídle České národní rady:


§ 1

Pro zabezpečení ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky1) se stanoví tyto podmínky:

a) při rozhodování o obnově sídla Parlamentu České republiky musí být respektováno diferencované architektonické a urbanistické pojetí jednotlivých budov a jejich vztah k prostředí, v němž jsou situovány,

b) obnova sídla Parlamentu České republiky musí směřovat k trvalému uchování hmotné podstaty a památkové hodnoty jednotlivých budov, včetně jejich umělecké výzdoby a stavebních detailů,

c) způsob využití jednotlivých budov sídla Parlamentu České republiky musí být přiměřený jejich památkové a kulturně historické hodnotě.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Kabát v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 a 3 zákona ČNR č. 465/1992 Sb., o sídle České národní rady.

Přesunout nahoru