Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 115/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Částka 31/1993
Platnost od 08.04.1993
Účinnost od 15.04.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

115

ZÁKON

ze dne 24. března 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb., č. 558/1991 Sb. a č. 25/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 161 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Vyšetřování trestných činů příslušníků Bezpečnostní informační služby České republiky4) konají vyšetřovatelé inspekce této služby.".

Poznámka č. 4) pod čarou zní:

"4) Zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1993.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru