Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně

Částka 30/1993
Platnost od 01.04.1993
Účinnost od 01.05.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 26. března 1993

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně

Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:


§ 1

Dnem 12. května 1993 se vydávají do oběhu mince po 20 Kč vzoru 1993 (dále jen "dvacetikoruna").

§ 2

(1) Dvacetikoruna se razí z ocelového jádra, které je po obou stranách potaženo plátkem slitiny obsahující 750 dílů mědi a 250 dílů zinku. Plátky slitiny i hrana dvacetikoruny jsou galvanicky pokoveny slitinou obsahující 700 dílů mědi a 300 dílů zinku. Hmotnost dvacetikoruny je 8,43 g, její průměr 26 mm a síla 2,55 mm. Dvacetikoruna má tvar pravidelného třináctihranu, její hrany jsou zaoblené a hladké.

(2) Při ražbě dvacetikoruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,25 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,05 mm. Ve složení kovu při plátování je při ražbě povolena odchylka směrem nahoru i dolů 1 % a ve složení kovu při galvanickém pokovení je při ražbě povolena odchylka směrem nahoru i dolů 10 %.

§ 3

(1) Na líci dvacetikoruny je jako symbol české státnosti český lev. V opise je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a při spodním okraji mince letopočet ražby, který je od názvu státu oddělen tečkami. Nad letopočtem ražby je mezi zadníma nohama lva umístěna značka mincovny, která dvacetikorunu razila.

(2) Na rubu dvacetikoruny je postava Svatého Václava na koni s praporcem v pravé ruce. Po stranách tohoto vyobrazení je ve třech řádcích nápis "SVATÝ VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUT NÁM I BUDOUCÍM", umístěný na vodorovném pásu v pozadí. Prvá tři slova nápisu jsou nalevo od postavy Svatého Václava, zbývající slova napravo od této postavy. Označení hodnoty mince číslem "20" a zkratkou peněžní jednotky "Kč" je ve dvou řádcích nad levou částí nápisu. Autorem návrhu dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl, iniciály jeho jména "VO" jsou umístěny při spodním okraji mince pod zdviženou pravou přední nohou koně.

§ 4

(1) Dnem 31. července 1993 se ukončuje platnost bankovek po 20 Kčs1) a po 50 Kčs.2)

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. srpna do 30. listopadu 1993 Česká národní banka a banky.3)


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1993.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 283/2012 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení

Všechny mince po 20 Kč vzoru 1993 vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 122/1988 Sb., o vydání bankovek po 20 Kčs.

2) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 68/1987 Sb., o vydání bankovek po 50 Kčs.

3) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Přesunout nahoru