Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/1993 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně

Částka 30/1993
Platnost od 01.04.1993
Účinnost od 01.05.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

110

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 26. března 1993

o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně

Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:


§ 1

Dnem 12. května 1993 se vydávají do oběhu mince po 10 Kč vzoru 1993 (dále jen "desetikoruna").

§ 2

(1) Desetikoruna se razí z ocelového jádra, které je po obou stranách potaženo plátkem mědi. Měděné plátky i hrana desetikoruny jsou galvanicky pokoveny mědí. Hmotnost desetikoruny je 7,62 g, její průměr 24,5 mm a síla 2,55 mm. Hrana desetikoruny je vroubkovaná.

(2) Při ražbě desetikoruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,25 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,05 mm. V obsahu mědi při plátování i při galvanickém pokovení je při ražbě povolena odchylka směrem dolů 1 %.

§ 3

(1) Na líci desetikoruny je jako symbol české státnosti český lev. V opise je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a při spodním okraji mince letopočet ražby, který je od názvu státu oddělen tečkami. Nad letopočtem ražby je mezi zadníma nohama lva umístěna značka mincovny, která desetikorunu razila.

(2) Na rubu desetikoruny je v pravé spodní části označení hodnoty mince číslem "10". Zkratka peněžní jednotky "Kč" je vlevo od hodnotového čísla. V pozadí je národní kulturní památka Petrov se stylizovanými střechami přilehlých domů a korunami stromů. Při levém okraji mince je v opise název vyobrazeného města "BRNO". Autorem návrhu desetikoruny je akademický sochař Ladislav Kozák, iniciály jeho jména "LK" jsou mezi pravým okrajem mince a číslicí "0"; u desetikorun vydaných do oběhu po 1. listopadu 1995 jsou u spodního okraje mince pod číslicí "1".

§ 4

(1) Platnost mincí po 10 Kčs1) a bankovek po 10 Kčs2) se ukončuje dnem 31. července 1993.

(2) Mince a bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. srpna do 30. listopadu 1993 Česká národní banka a banky.3)


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1993.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Státní banky československé č. 410/1990 Sb., o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990.
Vyhláška Státní banky československé č. 329/1991 Sb., o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991.
Vyhláška Státní banky československé č. 130/1992 Sb., o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992.
Vyhláška Státní banky československé č. 463/1992 Sb., o dalším vydávání mincí po 10 Kčs.

2) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 36/1986 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs.

3) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Přesunout nahoru