Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny

Částka 30/1993
Platnost od 01.04.1993
Účinnost od 01.04.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

106

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 25. března 1993,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny

Ministerstvo financí v dohodě s Českou národní bankou podle § 2 odst. 3 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (dále jen "zákon"), stanoví:


§ 1

Zájemce o provozování stavebního spoření ve smyslu zákona před podáním žádosti o povolení působit jako banka1) podává ve dvojím vyhotovení u ministerstva financí žádost o souhlas se zřízením stavební spořitelny (dále jen "žádost"). Ministerstvo financí v případě udělení souhlasu se zřízením stavební spořitelny postoupí jedno vyhotovení žádosti spolu s písemným souhlasem České národní bance.

§ 2

Žádost musí obsahovat, kromě náležitostí stanovených zákonem a náležitostí žádosti o povolení působit jako banka stanovených v souladu se zvláštním zákonem1) opatřením České národní banky, tyto náležitosti:

a) obchodní plán stavební spořitelny na pětileté období, včetně vyčíslení předpokládané státní podpory,

b) vzory smluv uzavíraných stavební spořitelnou a účastníkem stavebního spoření.

§ 3

Na řízení o žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny se vztahuje správní řád.2)


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.

2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru