Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 103/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb.

Částka 29/1993
Platnost od 26.03.1993
Účinnost od 26.03.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

103

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1993,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb.

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 544/1992 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 27 se vypouští poslední věta.

2. V § 27 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Lhůtu a formu předání akcií stanoví vláda rozhodnutím.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Klaus v. r.
Místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu:
Kalvoda v. r.

Přesunout nahoru