Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.Ústava České republiky

Částka 1/1993
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
26 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 1/1993 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon zakotvuje na ústavní úrovni státní vlastnictví vody, ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství.

Poslední změna: 11.11.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon na ústavní úrovni explicitně zakotvuje ochranu vodních zdrojů z půdy.

Poslední změna: 11.11.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona o celostátním referendu

Cílem ústavního zákona je zavést institut celostátního referenda do právního řádu České republiky.

Poslední změna: 06.05.2020 (Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon Ústava České republiky

Cílem novely je rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu vedle stávající kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu také na kontrolu hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s majetkem právnických osob s účastí státu nebo územního samosprávného celku, o kterých tak stanoví zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Poslední změna: 24.02.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela zavádí tzv. klouzavý mandát poslance Parlamentu ČR do právního řádu ČR.

Poslední změna: 12.02.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění Ústava České republiky

Cílem novely ústavního zákona je změna čl. 43 Ústavy ČR spočívající v posílení pravomocí vlády při rozhodování o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR a o přeletu nebo průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR.

Poslední změna: 29.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon upravuje způsob stanovení územních volebních obvodů pro volby do Senátu.

Poslední změna: 29.11.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní Ústava České republiky

Senátní novela zákona prodlužuje lhůtu senátu k vyjádření návrhu zákonů, které jsou mu postoupeny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Poslední změna: 29.08.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela Ústavy České republiky vychází z Programového prohlášení vlády a jejím cílem je rozšířit rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Návrh neprošel 08.02.2019 (Projednávání ukončeno)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela umožňuje přímou volbu starostů a hejtmanů s tím, že se předpokládá i změna zákonné úpravy, která by rozšířila pravomoci starostů a hejtmanů na úkor stávajících pravomocí rad a zastupitelstev.

Poslední změna: 14.11.2018 (2. čtení přerušeno nebo odročeno)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky

Zákon zavádí institut celostátního referenda do právního řádu České republiky.

Poslední změna: 27.06.2018 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela zavádí vázaný mandát poslanců a senátorů Parlamentu ČR a rozšiřuje možnosti zániku mandátu poslance nebo senátora Parlamentu ČR.

Návrh neprošel 11.04.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Návrh ústavního zákona je předkládán v návaznosti na zavedení přímé volby prezidenta republiky. Hlavním cílem navrhované úpravy je zpřesnit a upravit kompetence prezidenta republiky i dalších ústavních činitelů.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

Cílem návrhu ústavního zákona je zavedení institutu referenda o zásadních otázkách vnitřní nebo zahraniční politiky státu do ústavního pořádku České republiky.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Zákon rozšiřuje omezený rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zrušení možnosti opakovaného výkonu funkce soudce Ústavního soudu toutéž osobou.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela umožňuje rychlejší a operativnější vysílání ozbrojených sil České republiky mimo její území a zefektivňuje rozhodování o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců Andreje Babiše, Martina Stropnického, Jana Volného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Návrh zákona zavádí klouzavý mandátu poslance Parlamentu České republiky do českého právního řádu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Předkládaný návrh zavádí možnost zániku mandátu poslance (senátora) v případě, že dojde k jeho pravomocnému odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin spáchaný úmyslně, a dále zavádí institut "ztráty mandátu" poslance (senátora).

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Cílem návrhu ústavního zákona je stanovení podmínek pro referendum o vystupování České republiky z EU.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela mění znění článku 54 odst. 3 Ústavy a článku 65 odst. 2 a 3 Ústavy. 

Návrh neprošel 09.03.2017 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Návrh zákona upravuje imunity poslanců a senátorů Parlamentu České republiky.

Návrh neprošel 23.02.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Návrh na změnu Ústavy souvisí se společně předkládaným návrhem zákona, kterým se mění volební zákony, v němž je navrhováno zavedení nového mechanismu pro sběr podpisů na petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na prezidenta republiky v zákoně o volbě prezidenta republiky.

Návrh neprošel 24.08.2016 (Projednáno vládou, zamítnuto)
Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Návrh na rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Návrh neprošel 26.05.2016 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 262/2007 Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

Předkládaným návrhem se navrhuje zrušit toto nařízení vlády, kterým byla vydána závazná část Plánu hlavních povodí České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.04.2016 pod číslem 99/2016 Sb. s účinností od 01.05.2016
Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela Ústavy zavádí přímou volbu starostů.

Návrh neprošel 11.02.2015 (Zamítnuto v 1. čtení)