Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o2/c97/1992 Sb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Částka 97/1992
Platnost od 27.10.1992
Účinnost od 27.10.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 30. septembra 1992

k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

A. vyhlasuje

nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu a v zmysle § 26 ods. 1 toho istého zákona určuje deň ich konania na sobotu 23. januára 1993;

B. schvaľuje

lehoty pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike 23. januára 1993 uvedené v prílohe č. 2 k tomuto uzneseniu.

I. Gašparovič v. r.

Príloha č. 1

Zoznam obcí v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. januára 1993

Okres Obec Volí sa
BRATISLAVA-VIDIEK Marianka zastupiteľstvo
DUNAJSKÁ STREDA Kútniky starosta
Medveďov starosta
Povoda starosta
NITRA Červený Hrádok starosta
NOVÉ ZÁMKY Mojzesovo starosta
Tvrdošovce starosta
TRENČÍN Kostolná-Záriečie zastupiteľstvo
ČADCA Ochodnica starosta
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Ľubela starosta
Podtúreň zastupiteľstvo
Trstené starosta
LUČENEC Praha starosta
Šávoľ starosta
POVAŽSKÁ BYSTRICA Borčice zastupiteľstvo
PRIEVIDZA Sebedražie starosta
RIMAVSKÁ SOBOTA Bretka zastupiteľstvo
Ploské starosta
Sása starosta zastupiteľstvo
Uzovská Panica starosta
VELKÝ KRTÍŠ Bušince starosta
Glabušovce zastupiteľstvo
Ľuboriečka starosta
Seľany zastupiteľstvo
Sucháň starosta
Veľký Krtíš primátor
ZVOLEN Babina starosta
ŽIAR NAD HRONOM Hliník nad/Hronom starosta
KOŠICE - mesto Košice primátor
KOŠICE - VIDIEK Kecerovský Lipovec starosta
Rákoš starosta
Seňa starosta
PREŠOV Bodovce starosta
Lipníky zastupiteľstvo
Okružná starosta
Oľšov starosta
Trnkov starosta
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Smolnícka Huta starosta
STARÁ ĽUBOVŇA Kolačkov starosta
Nová Ľubovňa starosta
Kyjov starosta
SVIDNÍK Fijaš starosta
Ladomírová starosta
TREBIŠOV Čierna nad Tisou primátor

Príloha č. 2

Skrátené lehoty pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. januára 1993

Lehota §-ods. ÚLOHA ZABEZPEČÍ TERMÍN
65 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva určenie voleb. obv. a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obecné zastupit. 19. 11. 1992
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obecné zastupit. 19. 11. 1992
55 dní 16-3 21-1,2 Podanie kandidátnych listin a návrhov nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí kandidáti 29. 11. 1992
55 dní 14-1 Delegovanie členov do miestnych volebných komisií politické strany 29. 11. 1992
52 dní 14-2 Zasadanie miestnej volebnej komisie předseda MVK 2. 12. 1992
45 dní 22-2 17-1 Zaregistrovanie kandidátov na starostu a na poslancov obecného zastupiteľstva miestna volebná komisia 9. 12. 1992
43 dní 13-2 Zasadanie okresnej volebnej komisie předseda OVK 11. 12. 1992
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestností obecné zastupit. 14. 12. 1992
31 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií politické strany 23. 12. 1992
31 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatury a zadanie tlače hlasovacích lístkov miestna volebná komisia 23. 12. 1992
31 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 23.12. 1992
31 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obecný úrad 23. 12. 1992
24 dní 15-3 Zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrsk. volebnej komisie 30. 12. 1992
15 dní 27 informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obecný úrad 8. 1. 1993
3 dni 20-5 Dodanie hlasovacích lístkov voličom obecný úrad 20. 1. 1993
48 hodín Ukončenie volebnej agitácie politické strany 21. 1. 1993
26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 23. 1. 1993
Přesunout nahoru