Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nález č. o1/c96/1992 Sb.Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 96/1992
Platnost od 26.10.1992
Účinnost od 26.10.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

NÁLEZ

Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

Plénum Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky rozhodlo na veřejném jednání 8. října 1992 takto:


I.

1) ustanovení § 10 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.,

2) ustanovení § 11 odst. 8 vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.,

3) ustanovení § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.,

4) ustanovení § 8 odst. 4 a 5 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.

není v souladu

a) s čl. 1 Listiny základních práv a svobod, ústavního zákona č. 23/1991 Sb.,

b) s čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a s čl. 2 Úmluvy Mezinárodní organizace práce o diskriminaci (zaměstnání a povolání).1)

Ustanovení:

§ 10 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., § 11 odst. 8 vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., § 8 odst. 4 a 5 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., pozbývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Dnem vyhlášení tohoto nálezu jsou ustanovení § 10 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 8 vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 4 a 5 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, účinná ve znění před přijetím zákona č. 578/1991 Sb. Pokud je Federální shromáždění neuvede do souladu do šesti měsíců od vyhlášení nálezu s ustanoveními uvedených článků Listiny základních práv a svobod a mezinárodních paktů, pozbudou ustanovení § 10 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., § 11 odst. 8 vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., a § 8 odst. 4 a 5 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb. platnost, pokud v této lhůtě nenabude účinnost právní předpis, kterým se dotčené právní předpisy mění nebo ruší. V takovém případě platí uvedené předpisy ve znění platném před přijetím zákona č. 578/1991 Sb.


Předseda Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky:

JUDr. Valko v. r.

Poznámky pod čarou

1) Odůvodnění nálezu se uveřejňuje ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČSFR.

Přesunout nahoru