Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nález č. o1/c93/1992 Sb.Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 93/1992
Platnost od 15.10.1992
Účinnost od 15.10.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

NÁLEZ

Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

Plénum Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky rozhodlo na veřejném jednání dne 4. září 1992

takto:


Ustanovení § 260 odst. 1 a § 261 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění čl. I bodů 51 a 52 zákona č. 557/1991 Sb., včetně nadpisu nad těmito ustanoveními, jsou v souladu

- s čl. 2 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. (dále jen „Listina“, zakazujícím vázanost státu na výlučnou ideologii,

- s čl. 15 Listiny zaručujícím svobodu myšlení a svědomí,

- s čl. 17 Listiny zaručujícím svobodu projevu a právo na informace,

- s čl. 40 odst. 6 Listiny zakazujícím zpětné použití stejného nebo přísnějšího trestního zákona,

- s čl. 42 odst. 2 Listiny přiznávajícím cizincům v zásadě stejná lidská práva a základní svobody jako československým občanům,

- s čl. 15 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, vyhlášeným pod č. 120/1976 Sb. (dále jen „Pakt“), zakazujícím zpětné použití přísnějšího trestního zákona a v zásadě i uzákonění trestnosti skutku se zpětnou účinností,

- s čl. 19 Paktu zaručujícím právo zastávat bez překážky vlastní názor, právo svobodného projevu a právo na informace.

Ustanovení § 260 odst. 1 trestního zákona, ve znění zákona č. 557/1991 Sb., část věty před závorkou je v souladu s ustanovením č. 39 Listiny požadujícím, aby trestnost jednání stanovil zákon.

Část věty § 260 odst. 1 trestního zákona, ve znění zákona č. 557/1991 Sb., uvedená v závorce, pokud z ní jednoznačně nevyplývá, že skutkové znaky uvedené v části věty před závorkou musí být naplněny i v případech uvedených v závorce, není v souladu s ustanoveními čl. 2 odst. 2, 3 a čl. 4 odst. 1 a 2 Listiny, vyjadřujícími principy právního státu a požadavek právní jistoty.1)

Ustanovení § 260 odst. 1 trestního zákona, ve znění zákona č. 557/1991 Sb., část věty uvedená v závorce, pozbývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Jestliže Federální shromáždění neuvede § 260 odst. 1 tr. zák., ve znění cit. novely, část věty v závorce do souladu s čl. 2 odst. 2, 3 a s čl. 4 odst. 1, 2 Listiny, pozbývá ustanovení § 260 odst. 1 tr. zák., ve znění cit. novely, část věty v závorce po šesti měsících od vyhlášení tohoto nálezu platnost.


Předseda Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky:

JUDr. Valko v. r.

Poznámky pod čarou

1) Odůvodnění nálezu se uveřejňuje ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČSFR.

Přesunout nahoru