Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c9/1992 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nového městského obvodu

Částka 9/1992
Platnost od 28.01.1992
Účinnost od 28.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 12. prosince 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nového městského obvodu

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecního zastupitelstva v obci

Dolní Zimořokres Mělník
Klokočov okres Havlíčkův Brod
Řídkýokrews Svitavy

a do městských obvodů

Plzeň 7okres Plzeň - město
Plzeň 8 - Černiceokres Plzeň - město

a stanoví den jejich konání na sobotu dne 11. ledna 1992 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

lhůtaúkol
29. 11.stanovení počtu členů zastupitelstva
jmenování zapisovatelů volebních komisí
stanovení volebních okrsků a volebních místností
vyložení seznamu voličů způsobem v místě obvyklým; zahájení námitkového řízení
vyhlášení doby a místa konání voleb
6. 12.předání kandidátních listin volebních stran pro volbu do zastupitelstva v obci a delegování jejich zástupců do volebních komisí
10. 12.svolání prvního zasedání místní volební komise starostou obce
13. 12.registrace platných kandidátních listin místní volební komisí
podle potřeby je doplněn počet členů okrskových volebních komisí
začátek volební kampaně, určení plochy k vylepování plakátů ve volební kampani
18. 12.svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí starostou obce
8. 1. 1992ukončení předvolební kampaně
poslední termín k odstoupení z kandidatury, popř. odvolání kandidáta volební stranou
dodání hlasovacích lístků voličům
10. 1.uzavření seznamu voličů a ukončení námitkového řízení
11. 1.den voleb
Přesunout nahoru