Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c88/1992 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 88/1992
Platnost od 18.09.1992
Účinnost od 18.09.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, v českém vydání,

2. v zákonu č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních, v českém i slovenském vydání

1. § 114 má správně znít:

㤠114

Odchodné

(1) Policistovi, jehož služební poměr skončil uvolněním nebo propuštěním podle § 106 odst. 1 písm. a), b), c) a odst. 2 náleží odchodné, jestliže jeho služební poměr trval alespoň šest let. Základní výše odchodného činí částku ve výši posledního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se za každý další ukončený rok služebního poměru o jednu polovinu hrubého měsíčního služebního příjmu.

(2) Pokud byl policista propuštěn z důvodů uvedených v § 106 odst. 1 písm. c), snižuje se odchodné vypočtené podle odstavce 1 o jednu třetinu. Výše takto sníženého odchodného nesmí být nižší než poslední hrubý služební příjem.

(3) Policistovi, který je po skončení služebního poměru podle tohoto zákona bezprostředně přijat do služebního poměru podle jiného zákona, odchodné nenáleží, pokud mu zákon tento nárok zachová.“,

2. v § 12 odst. 2 má poslední věta správně znít: „V případě uplatnění nároku na vrácení daně podle odstavce 1 písm. a) je nedílnou součástí daňového přiznání daňový doklad podle § 10 odst. 6 potvrzující, že vybrané výrobky byly vyvezeny.“.

Redakce

Přesunout nahoru