Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o5/c86/1992 Sb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.

Částka 86/1992
Platnost od 07.09.1992
Účinnost od 07.09.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 30. července 1992

o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.

Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., stanoví:


§ 1

Od notářských poplatků za úkony a z darování jsou osvobozeny bezúplatné převody majetku, který přešel na stát podle ústavního zákona č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky, a podle ústavního zákona č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky, a který se převádí do vlastnictví jiných subjektů.

§ 2

Od notářských poplatků za úkony a z darování jsou osvobozeny převody majetku ve vlastnictví státu, který byl odevzdán do trvalého užívání a společně s majetkem, který přešel na stát na základě obou uvedených ústavních zákonů, je bezúplatně převáděn do vlastnictví jiných subjektů.


§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru