Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c84/1992 Sb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady a zvrchovanosti Slovenskej republiky

Částka 84/1992
Platnost od 28.08.1992
Účinnost od 28.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

zo 17. júla 1992

o Deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Slovenská národná rada v súlade s princípom ústavnosti

schvaľuje Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ako je uvedené v prílohe.

I. Gašparovič v. r.

Príloha uznesenia SNR zo 17. júla 1992

DEKLARÁCIA
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY O ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,

slávnostne vyhlasujeme,

že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť

sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

V. Mečiar v. r.
Predseda vlády Slovenskej republiky
I. Gašparovič v. r.
Predseda Slovenskej národnej rady

Bratislava 17. júla 1992

Přesunout nahoru