Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c56/1992 Sb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 56/1992
Platnost od 10.06.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, byly u něj uloženy od 1. dubna 1992 do 30. dubna 1992 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1992 uzavřená dne 31. 3. 1992 mezi Odborovým svazem pracovníků vydavatelství, nakladatelství a knižního obchodu Čech a Moravy a Svazem českých nakladatelů, vydavatelů a knihkupců.

2. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1992 uzavřená dne 27. 3. 1992 mezi Federálním odborovým svazem pracovníků spojů, Slovenským odborovým svazem pracovníků pošt, telekomunikací a radiokomunikací a Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a radiokomunikací, Svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a radiokomunikací Slovenské republiky.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 12. 3. 1992 mezi Federálním odborovým svazem energetiků a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

4. Dodatek č. 1 ze dne 13. 3. 1992 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené dne 12. 3. 1992 mezi Federálním odborovým svazem energetiků a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

5. Vyšší kolektivní smlouva na rok 1992 uzavřená dne 26. 3. 1992 mezi Odborovým svazem zaměstnanců dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a Svazem zaměstnavatelů v dopravě.

6. Vyšší kolektivní smlouva na rok 1992 uzavřená dne 2. 4. 1992 mezi Nezávislým odborovým svazem pracovníků veřejné silniční dopravy Čech a Moravy a Svazem zaměstnavatelů v dopravě.

7. Dodatek č. 1 ze dne 13. 4. 1992 k odvětvové kolektivní smlouvě na rok 1992 uzavřené dne 13. 3. 1992 mezi Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy aAsociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

8. Dodatek č. 1 ze dne 15. 4. 1992 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené dne 15. 1. 1992 na rok 1992 mezi ČMOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu, Českou komorou Odborového svazu pracovníků obchodu, Moravskoslezskou komorou Odborového svazu pracovníků obchodu a Sdružením podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu.

9. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1992 uzavřená dne 16. 4.1992 mezi Českomoravským odborovým svazem pracovníků služeb a Sdružením technických veřejně prospěšných služeb.

10. Svazová kolektivní smlouva na rok 1992 uzavření dne 9. 4. 1992 mezi Odborovým svazem KOVO a Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska.

Přesunout nahoru